Včelárska nedeľa 2016

Dňa 2.7.2016 sa v ZO Nové Mesto nad Váhom uskutočnila včelárska akcia s názvom „Včelárska nedeľa“ zúčastnilo sa cca 50 členov našej organizácie. Ako prvý vystúpil pán Valovič s prednáškou, v ktorej sa dotkol mnohých zaujímavých a aktuálnych tém , záverom vyzval zúčastnených k včasnému preliečeniu včelstiev proti varoáze. Ďalej vystúpila predsedníčka našej ZO p. Čechvalová , ktorá informovala zúčastnených členov ohľadne možnosti: – čerpania dotácií pre obdobie August 2016 – Júl 2017. – zúčastnenia sa súťaže v rámci Agrokomplexu o najlepší slovenský med – zúčastnenia sa členov ZO v rámci výstavy Jahrada v Trenčíne na súťaži zlepšovateľov vo včelárstve. + možnosti získania zľavy na predajný stánok na tejto výstave pre členov ZO vo výške 50%. Zároveň vyzvala členov k účasti na spomínaných výstavách. – informovala i o aktuálnej situácii vo zväze Ďalej vystúpil tajomník Ing. Kaplavka, ktorý včelárov oboznámil s aktuálnou legislatívou v oblasti včelárstva a o právach a povinnostiach členov ZO. V rámci akcie sa bolo možné prihlásiť na zájazd na Agrokomplex. Potom sme boli informovaní o možnosti o možnosti zorganizovania výletu na novovybudovanú ukážkovú včelnicu k p. Piovarčimu, na čo sa aj spisoval predbežný záujem. Predbežný termín bol určený na 10.9.2016. Bude závisieť na tom, ako sa to dohodne s p. Piovarčim. Tí čo ste sa schôdze nezúčastnili, v prípade záujmu, hláste sa u p. Čechvalovej. Nakoniec, nechýbala družná debata s priateľmi a samozrejme chutný guláš, za ktorý vďačíme organizátorom , našim členom z Kálnice a kálnickým poľovníkom, za čo by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať.

Včelársky krúžok 2018 / 2019

Ako i po minulé roky bol i v tejto školskej sezóne otvorený včelársky krúžok pre dospelých. Naša ZO organizuje tento krúžok už od roku 2015. Krúžok vedie náš čestný predseda Tibor Valovič.

Tento rok sa zimná časť krúžku konáva na Základnej Škole v Kálnici v učebni na prízemí od 17:00. Letná časť sa bude konávať na Toborovej včelci – Stanovište č. 8 včelárskeho chodníka.

Naposledy 13.1.2019 sa preberali rizikové faktory spôsobujúce kolaps včelstva – konkrétne hladovanie včelstva v lete. Ďalej sa hovorilo o množení včiel odložencami a premietalo sa video „Včelařský rok 2“ – čo bolo vlastne ošetrovanie včelstiev v klasickej dvojpriestorovej technológii včelárenia v období od vyzimovania (jari) po koniec včelárskeho roku v neskorom lete. Video bolo sprevádzané Tiborovým výkladom.

Na prednáške sa zúčastnili okrem študentov i niektorí členovia našej ZO, ktorí si z nej tiež niečo odniesli . Zároveň by som vás chcel upozorniť na moznosť zúčastniť sa niektorého sedenia a prípadne prekonzultovať niektoré svoje problémy s našim lektorom včelárstva.

Rozpis krúžkov je nasledovnej stránke

https://novemesto.vcelari.sk/vzdelavanie/vcelarske-kruzky-2018-2019/(otvára sa na novej karte)

Pred krúžkom radšej kontaktujte Tibora, či krúžok bude, či nie je presunutý. Budúci sa bude konať už zajtra 27.1.2019. Treba si priniesť papuče, v škole sa prezúva.

Kontakt na Tibora je: 0903948627