Označovanie stanovíšť ceduľkami

Vážení Priatelia, 

Ako už isto viete , vyšla nová vyhláška O identifikácii a registrácii včelstiev 285/2017. Táto vyhláška požaduje po vlastníkoch označenie včelárskeho stanovišťa identifikačnou tabuľkou. Celkove je požadovaná len výška písma min. 20 mm a údaje, ktoré má tabuľka obsahovať. Vo vyhláške nie je stanovené kde má byť presne Tabuľka vyvesená ani či ju má byť vidieť z ulice a pod. Predpokladá sa, že keďže označuje stanovište, tak bude vyvesená na stanovišti.

Vážení Priatelia, 

Ako už isto viete , vyšla nová vyhláška O identifikácii a registrácii včelstiev 285/2017. Táto vyhláška požaduje po vlastníkoch označenie včelárskeho stanovišťa identifikačnou tabuľkou. Celkove je požadovaná len výška písma min. 20 mm a údaje, ktoré má tabuľka obsahovať. Vo vyhláške nie je stanovené kde má byť presne Tabuľka vyvesená ani či ju má byť vidieť z ulice a pod. Predpokladá sa, že keďže označuje stanovište, tak bude vyvesená na stanovišti.

Ďalej je stanovené, že ak máte včely mimo zastavaného územia obce, tak stanovište má byť označené aj výstražnou tabuľkou „POZOR BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVO“. Túto druhú tabuľku si prosím preto nevyvesujte na bránu. 

Pripravil som pre vás Vzory oboch Tabuliek. Stačí ak si prepíšete údaje na svoje a vyvesíte na stanovisko.

Vyhláška je platná od 1.12.2017, čiže to už malo byť spravené.

S pozdravom Andrej Potfaj

Výstava Včelárstvo Nitra

Vážení včelári,  

Vážení včelári,  
   
dovoľujeme si Vás pozvať na 9. ročník výstavy Rybárstvo, poľovníctvo, a na 4. ročník výstavy Včelárstvo, ktoré sa budú aj tento rok konať v areáli výstaviska agrokomplex Nitra v termíne od 23. do 25. februára 2018. Opäť sme si pre Vás pripravili atraktívny program.
 
Tieto obľúbené jarné akcie sú určené pre všetkých priateľov prírody, ktorí majú možnosť vidieť prezentácie širokého sortimentu v oblasti včelárstva, chovu včiel, prezentácie nového projektu BLESABEE pre uchádzačov odborného kurzu o faktoroch a zásadách budovania zdravých a silných včelstiev v kontexte biovčelárstva, a vyhodnotenie súťaže Medovinka roka 2018 spojená s verejnou degustáciu. 
 
V tomto ročníku sme pre Vás pripravili aj množstvo zaujímavých prednášok od domácich a zahraničných včelárov z Českej republiky, Rakúska a Slovenska.
 
 
 
Jozef Čápek

S prianím pekného dňa
Jozef Čápek   
   
tel.: 0904/34 00 94

 

Link na stránku výstavy: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/rybarstvo-polovnictvo-a-vcelarstvo-2018/

Výstava v Banskej Bystrici

Informujeme o obdržanom ozname:

 

Dobrý deň,

Informujeme o obdržanom ozname:

 

Dobrý deň,

 

pozývame Vás na  9. ročník prezentačno-predajnej výstavy včelárstva a včelích produktov VČELY/med a včelárstvo a jubilejný 20. ročník  prezentačno-predajnej

záhradníckej výstavy KVETENA/jarná záhrada, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24.4. – 27.4.2018  (UTOROK –PIATOK) v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici.

 

Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie členom Vašej ZO SZV. V prípade ich záujmu o aktívnu účasť na výstave pripájame tiež prihlášku a informácie o podujatí.

Prihlášku je možné zaslať e-mailom, faxom, resp. poštou.

 

 

DÁVAME DO POZORNOSTI ZĽAVU, KTORÚ MÔŽU VYSTAVOVATELIA VYUŽIŤ!

Pri úhrade platby za účasť na výstave do 31.1.2018

– pri prenájme plochy od 18 m2  – zľava 10% z celkovej ceny.

 

Informácie o podujatí a o cenách za účasť na výstave nájdete aj na webových stránkach www.meen.sk v časti „aktuality“ a www.vystavakvetov.sk.

 

Uzávierka prihlášok je 29. marca 2018.

 

V prípade potreby Vám podrobnejšie informácie radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom

 

Ján Mesík     

 

 

Ján Mesík – MEEN, s.r.o.

T.Vansovej 1

974 01 Banská Bystrica

Tel./fax: +421 48 4143356

Mobil: +421 903 560 342

http://www.meen.sk

 

IČO: 50578651

DIČ: 2120387258

IČ DPH: SK2120387258

Nová vyhláška o registrácii včelstiev

Informujeme včelárov, že vyšla nová vyhláška o registrácii a identifikácii včelstiev.

Zmeny sú tam:

1. Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.1 ) – pred tým bolo do 30. apríla

2. Zmena údajov, ktoré sa uvádzajú v centrálnom registri, sa do siedmich dní nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

Informujeme včelárov, že vyšla nová vyhláška o registrácii a identifikácii včelstiev.

Zmeny sú tam:

1. Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.1 ) – pred tým bolo do 30. apríla

2. Zmena údajov, ktoré sa uvádzajú v centrálnom registri, sa do siedmich dní nahlasuje do centrálneho registra na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

3. Včelnica a stanovište včelstva sa aspoň na jednom mieste označuje informačnou tabuľou + ak je mimo zastavanej časti obce tak aj značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5

4. Sú tam zmeny v evidencii kočovania v súvislosti s elektronizáciou evidencie a hlásení:

a) Kočovanie sa nahlasuje do centrálneho registra v elektronickej podobe do 1. februára roku, v ktorom sa kočovanie uskutoční.

b)Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1. marca, v elektronickej podobe…

c) Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní v elektronickej podobe…

 

Celá vyhláška je k nahliadnutiu tu:

http://www.vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Vyhlaska-285-2017-O-identifikacii-a-registracii-vcelstiev.pdf

Termíny školení asistent veterinárneho lekára začiatočník / pokročilý

Na stránke Ústavu včelárstva v Liptovskom hrádku boli zverejnené nasledovné termíny na školenia AÚVL:

19. 01. 2018; Prešov; AUVL pokročilý
26. 01. 2018; Košice; AUV pokročilý
02. 02 .2018; VUŽV Nitra; AUVL pokročilý
08. 02 .2018; Banská Bystrica; AUVL pokročilý
16. 02. 2018; VUŽV Nitra; AUVL pokročilý
23. 02. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL pokročilý
09. 03. 2018; VUŽV Nitra; Včelie produkty
16. 03. 2018; Trenčín; AUVL pokročilý – temín zatiaľ orientačný
22 – 23. 03. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL začiatočník
13. 04. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL pokročilý

Na stránke Ústavu včelárstva v Liptovskom hrádku boli zverejnené nasledovné termíny na školenia AÚVL:

19. 01. 2018; Prešov; AUVL pokročilý
26. 01. 2018; Košice; AUV pokročilý
02. 02 .2018; VUŽV Nitra; AUVL pokročilý
08. 02 .2018; Banská Bystrica; AUVL pokročilý
16. 02. 2018; VUŽV Nitra; AUVL pokročilý
23. 02. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL pokročilý
09. 03. 2018; VUŽV Nitra; Včelie produkty
16. 03. 2018; Trenčín; AUVL pokročilý – temín zatiaľ orientačný
22 – 23. 03. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL začiatočník
13. 04. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL pokročilý
5 – 6. 04. 2018; ÚVč Liptovský Hrádok; AUVL začiatočník
27-28. 04. 2018; Košice; Chov matiek

Prihlasuje sa cez online formulár na stránke:

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/index.html