O nás

Sme Základnou Organizáciou Slovenského Zväzu Včelárov pôsobiacou v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Organizácia má bohatú históriu , bola založená 15.6.1919. Na Považí to bol prvý riadne utvorený včelársky spolok. Už 15.8.1919 sa naši delegáti Augustína Kohllová, jej dcéra Gabriela a Ján Nátšin zúčastnili na ustanovujúcom sneme Zemského Ústredia Včelárskych Spolkov na Slovensku, čo bol predchodca súčasného Slovenského Zväzu Včelárov.

V súčasnosti má organizácia okolo 150 členov , ktorí obhospodarujú 1700 včelstiev.

Zaoberáme sa hlavne :

 • Vzdelávaním svojich členov prostredníctvom organizácie školení a prednášok
 • Organizujeme včelárske krúžky pre deti a kurzy pre začínajúcich včelárov
 • Organizáciou včelárskych podujatí
 • V spolupráci s Regionálnou Veterinárnou správou v Novom Meste nad Váhom zabezpečujeme zdravotné prehliadky včelstiev
 • Pomáhame so zabezpečením a distribúciou liečiv pre včely
 • Zabezpečujeme niektoré ošetrenia včiel prostredníctvom kvalifikovaného personálu – napr. liečenie aerosolom
 • Vydávame knihy a publikujeme články v časopisoch
 • Zabezpečujeme pre členov servis pri čerpaní dostupnej štátnej pomoci
 • Pomáhame s predajom vosku , objednávaním medzistien a iných včelárskych potrieb
 • Prevádzkujeme včelársk y náučný chodník v Kálnici
 • Organizujeme včelárske zájazdy a výlety
 • Poskytujeme pre členov poradenstvo ohľadne legislatívy a právnych stránok včelárenia
Náš Erb vytvorený profesionálnym heraldikom Ladislavom Vrtelom
Naša zástava

Sme jedinou včelárskou organizáciou na Slovensku, ktorá má svoj oficiálny erb , registrovaný v Heraldickom registri SR.