Oživenie stránky ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Po dlhom čase znova oživujem informovanie členov ZO Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom webovej stránky :

http://www.novemesto.vcelari.sk/

Dúfam, že táto aktivita zlepší šírenie informácií v rámci našej základnej organizácie.

Za aktualizáciu údajov na stránke zodpovedám ja,  Ing. Andrej Potfaj, ako som sľúbil na poslednej členskej shôdzi.

Ak máte námet na článok, alebo oznam, ktorý by sme sem mali vložiť, neváhajte a môžete mi ho poslať na môj mail:

andrej.potfaj@gmail.com

Po dlhom čase znova oživujem informovanie členov ZO Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom webovej stránky :

http://www.novemesto.vcelari.sk/

Dúfam, že táto aktivita zlepší šírenie informácií v rámci našej základnej organizácie.

Za aktualizáciu údajov na stránke zodpovedám ja,  Ing. Andrej Potfaj, ako som sľúbil na poslednej členskej shôdzi.

Ak máte námet na článok, alebo oznam, ktorý by sme sem mali vložiť, neváhajte a môžete mi ho poslať na môj mail:

andrej.potfaj@gmail.com