Mor v Hrachovišti

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa

Včelárstvo v 21.storočí – nové ohrozenia, výzvy riešenia

Obežník SZV č.5/2017

 

Obežník SZV č.5/2017

 

Včelárstvo v 21.storočí – nové ohrozenia, výzvy riešenia

 

 

            Slovenský zväz včelárov v spolupráci so Združením podnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou organizuje konferenciuVčelárstvo v 21.storočí- nové ohrozenia, výzvy riešenia 

pod záštitou a za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

Miesto konania: Gazdovský Branovo, okr. Nové Zámky 

Dátum a čas: 10.júna 2017 o 10,00 hod.

 

Program konferencie:

1.      Príhovor ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR /Ing. Gabriela Matečná/

2. Chov včelstiev a intenzívne poľnohospodárstvo / Ing. Róbert Chlebo, PhD /

3. Čo chce včelár a čo potrebujú včely / Ing. Pavel Fiľo/

4, Informačné technológie vo včelárstve /Ing. Matej Mihalovič/

5, Škodcovia včelstiev v Európe /Ing. Pavol Fiľo/

6, Využitie databáz registra včelsteiv /RNDr. Tatiana Čermáková/

7, Trvalo udržateľný chov odolných populácií včiel v Európe /Ing. Róbert Chlebo, PhD./

 

Sprievodný program:

Gazdovský dvor Branovo  – Ukážka facéliového poľa

        – Ukážka diverzifikovanej poľnohospodárskej výroby na

          gazdovskom dvore

 

Účasť na podujatí je dobrovoľná. Vstup voľný.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

                                                                                                          Ing. Ľudovít Gál

 

                                                                                                            predseda SZV

Plánovanie dotácií pre podporný rok 2017-2018

Dnes 17.5.2017 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO Nové Mesto nad Váhom.

Hlavným bodom bolo plánovanie dotácií na nový podporný rok 2017-18.

Úlohu spísať požiadavky na podpory za našu ZO som dostal ja (dotácie ) za našu ZO som dostal ja  – Andrej Potfaj.

Dnes 17.5.2017 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO Nové Mesto nad Váhom.

Hlavným bodom bolo plánovanie dotácií na nový podporný rok 2017-18.

Úlohu spísať požiadavky na podpory za našu ZO som dostal ja (dotácie ) za našu ZO som dostal ja  – Andrej Potfaj.

Všetci čo chcete si naplánovať nejaké čerpanie dotácie pozrite si priložené usmernenie ZSV 1/2017 k čerpaniu dotácií v elektronickej forme, a formulár na posielanie žiadosti

a posielajte mi vaše požiadavky na môj mail andrej.potfaj@gmail.com.

Pošlite mi potom údaje , ktoré treba vyplniť do žiadosti mailom, ja to do tej hromadnej žiadosti dopíšem.

Napríklad k technickým pomôckam potrebujem vedieť čo si chcete naplánovať, očakávanú cenupočet vašich včelstiev. V tom priloženom usmernení sú uvedené nejaké limity podľa počtu včelstiev, kto do akej hodnoty si môže naplánovať.

Nie všetko je tam možné naplánovať, niektoré veci sa dajú až pri vyššom počte včelstiev.
Termíny sú šibeničné, do 31.5.2017 má byť žiadosť na sekretariáte ZSV, preto v rámci organizácie bude uzávierka žiadostí vo štvrtok 25.5.2017 , kedy je plánované ďalšie zasadnutie výboru, na ktorom bude táto hromadná žiadosť schválená , podpísaná členmi výboru  a orazená pečiatkou ZO.

Žiadosť odošle tajomník v piatok 26.5.2017.

Spojme sa pre záchranu včiel !

Priatelia včelári/včelárky.

Spojme sa pre záchranu včiel !

Priatelia včelári/včelárky.

Spojme sa pre záchranu včiel !

  Naše včely sú už roky vystavované tvrdej chémii – neonikotinoidov, ktoré sú v postrekoch a osivách. Naučili sme sa bojovať a žiť s klieštikom včelím ale proti NEONIKOTINOIDOM sme bezmocný. Tohoročný enórmny spád včiel je pre nás a krajinu likvidačný! Vyzývam Vás aby sme sa spojili a na DEŇ VČELÁROV 20.mája povedali STOP NEONIKOTINOIDOM. Verejné zhromaždenie včelárov sa uskutoční 20.5.2017 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na Námestí SNP v Bratislave (v hornej časti). Žiadosť na miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto bola podaná a schválená dňa 28.4.2017. Žiadosť podali za RZ BA SZV Ing. Milan Rusnák a Rudol Moravčík st., ktorý budú aj zodpovedať za toto zhromaždenie. Pozývame všetkých včelárov. – Privítali by sme, keby sa príspevkov pred zhromaždením zúčastnili všetci členovia vedenia SZV. – Na zhromaždení bude vyjadrená nespokojnosť včelárov k situácii pri používaní „neonikotinoidov“ v SR. – Ďalej bude vyjadrená podpora k riešeniu problémov včelárov na Slovensku. – Verejného zhromaždenia sa zúčastnia média zo SR. – Vítané sú všetky transparenty, ktoré poukazujú na straty včiel.

 

PastedGraphic-2_0_0.jpg

Mikuláš Kaplavka