Raňajky s medom na ZŠ v Beckove

Štvrtok, 22. marca 2018 bol na Základnej škole J. M. Hurbana v Beckove trochu netradičný školský deň. Žiaci sa presunuli z tried na chodbu, kde mali prezentáciu o živote včiel spojenú s ochutnávkou medu. Pani kuchárky pripravili pre žiakov chlieb s maslom a medom.

Štvrtok, 22. marca 2018 bol na Základnej škole J. M. Hurbana v Beckove trochu netradičný školský deň. Žiaci sa presunuli z tried na chodbu, kde mali prezentáciu o živote včiel spojenú s ochutnávkou medu. Pani kuchárky pripravili pre žiakov chlieb s maslom a medom. Prezentácia sa potom presunula o poschodie nižšie do Materskej školy, aby si aj tu mohli deti pozrieť včelárske pomocky, včelie plásty, odfotiť sa vo včelárskom klobúku, nájsť včelu medzi ostatnými chrobákmi …

Ďakujem vedeniu ZŠ v Beckove, ktoré mi pomohlo pri organizácii tejto akcie. Žiakom týmto spestrili vyučovanie a nám včelárom umožnili spopularizovať včelárenie u detí.  Aj takýmto sposobom sa snažíme o to, aby sme v budúcnosti nemali problémy so svojimi nástupcami.

Jana Kubánová, Beckov

Pripomienky k Národnému programu

Vážení Včelári, 

Základná organizácia obdržala výzvu na zozbieranie a zaslanie pripomienok k Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva. Pripomienky majú byť použité pri tvorbe nového programu na roky 2019/20-2021/22. 

Ak máte nejaký návrh, ako vylepšiť ten program, zašlite ho na Tajomníka:

Vážení Včelári, 

Základná organizácia obdržala výzvu na zozbieranie a zaslanie pripomienok k Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva. Pripomienky majú byť použité pri tvorbe nového programu na roky 2019/20-2021/22. 

Ak máte nejaký návrh, ako vylepšiť ten program, zašlite ho na Tajomníka:

miki@adiv.sk

 

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam Obežník ZSV č. 2/2018 – Žiadosť o zaslanie pripomienok k tvorbe nového NPSRSV na roky 2019_2020 až 2021_2022.
Z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 – 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité pri koncipovaní nového Národnému programu.
Z aktuálneho európskeho podporného programu môžu byť financované aktivity (t.j. žiadne iné):
  1. Technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám
  2. Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varoáze
  3. Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
  4. Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu
  5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii
  6. Spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
  7. Monitorovanie trhu
  8. Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu