Výlet na oslavy 85. výročia založenia Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci

Dňa 12.8.20117 sa 23 našich členov a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo autobusového zájazdu do Kráľovej pri Senci. Na Včelárskej Paseke sa tam slávilo 85. výročie jej založenia. Počasie vyšlo na výbornú, takže účastníci výletu si oslavy užili. Na Paseke bol zabezpečený kultúrny program i súťaže pre detičky, boli tam i predajné stánky kde sa dali kúpiť včelárske pomôcky, postavičky zo šúpolia, medovina , ostatné včelie produkty ako peľ, propolisové tinktúry , medovníky , objednať úle, prítomná bola i bylinkárka a ľudový rezbár, či výrobca formičiek na odlievanie sviečok.

Dňa 12.8.20117 sa 23 našich členov a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo autobusového zájazdu do Kráľovej pri Senci. Na Včelárskej Paseke sa tam slávilo 85. výročie jej založenia. Počasie vyšlo na výbornú, takže účastníci výletu si oslavy užili. Na Paseke bol zabezpečený kultúrny program i súťaže pre detičky, boli tam i predajné stánky kde sa dali kúpiť včelárske pomôcky, postavičky zo šúpolia, medovina , ostatné včelie produkty ako peľ, propolisové tinktúry , medovníky , objednať úle, prítomná bola i bylinkárka a ľudový rezbár, či výrobca formičiek na odlievanie sviečok. Samozrejme sme si nenechali ujsť prehliadku vystavených múzejných exponátov v rámci včelárskeho múzea, prehliadli sme si areál Paseky a chov včiel pána Moravčíka. Včely boli v rámci areálu umiestnené na viacerých pevných stanovištiach a v kočovnom voze. Na obed sme ochutnali vynikajúci guláš, ktorí navarili členovia miestnej organizácie SZV. V rámci programu sme si vypočuli prejav Predsedu SZV pána generála Gála (inak vyšiel ako predhovor v časopise včelár 09/2017), prejav p. Juríčkovej , p. Rusnáka a príhovory hostí. Za hostí spomeniem, pána Rybu z ministerstva a pána župana Bratislavkého kraja pána Freša. Pani Juríčková vrámci príhovoru spomenula fakt, že bolo rozbehnuté konanie na vyhlásenie Včelárskej Paseky z národnú kultúrnu pamiatku a požiadala prítomných predstaviteľov štátnej správy o pomoc pri jej rekonštrukcii. Nasledovalo oceňovanie zaslúžilých členov a potom vystúpili viaceré folklórne súbory. Niečo po 17:00 hodine sme z Paseky odchádzali plní zážitkov po príjemne strávenom dni.