Oznam od Združenia Slovenská Včela

Týmto by sme Vás chceli informovať o našej internetovej stránke http://zdruzenieslovenskavcela.sk/

Týmto by sme Vás chceli informovať o našej internetovej stránke http://zdruzenieslovenskavcela.sk/
Nájdete na nej veľa užitočných informácií, ako napríklad v sekcii „Dokumenty“ – nariadenia vlády, Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci, vyhlášky,…
 
V prípade záujmu o refundáciu dotácií tu nájdete aktuálne prílohy.
 
Rovnako sú tu zverejnené i termíny kurzov, prednášok, seminárov, výstav a súťaží v sekcii „Podujatia“ .
 

V sekcii „Obchod“ si môžete objednať včelárske publikácie, DVD, časopis Včelár, alebo české Včelařství . 

Záväzné a aktuálne tlačivá, informácie, obežníky a pod. sú pridávané na vyššie uvedenú webovú stránku ( http://zdruzenieslovenskavcela.sk/) .

Veríme, že tu nájdete všetko čo budete potrebovať, tak ako aj kontaktné údaje na Združenie Slovenská včela.
 

S pozdravom
 
Sekretariát
Združenie Slovenská včela
Svrčia 14
840 00  Bratislava
02/69307925

Nahlásenie rodného čísla do Centrálneho registra včelstiev (CRV)

Do 28.2.2017 majú byť nahlásené rodné čísla včelárov do Centrálneho registra včelstiev (CRV). Včelári si to majú urobiť sami, ak nebudete vedieť, obráťte sa na svojho dôverníka a ak ani on nebude vedeť, tak na tajomníka ZO.

To hlásenie nie je nič zložité. V prílohe je návod, čo vypísať do jednotlivých kolóniek.

Nahlasuje sa to na tejto stránke:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/rc_change.php 

Do 28.2.2017 majú byť nahlásené rodné čísla včelárov do Centrálneho registra včelstiev (CRV). Včelári si to majú urobiť sami, ak nebudete vedieť, obráťte sa na svojho dôverníka a ak ani on nebude vedeť, tak na tajomníka ZO.

To hlásenie nie je nič zložité. V prílohe je návod, čo vypísať do jednotlivých kolóniek.

Nahlasuje sa to na tejto stránke:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/rc_change.php