Polokošele s logom organizácie

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom sa rozhodol ku 105. výročiu založenia organizácie, nechať vyhotoviť polokošele / polotričká s Logom organizácie. Bola zatiaľ vyhotovená 1 vzorka.

Vzorka bude k nahliadnutiu na členskej schôdzi 3.3.2024. Je vhodné na včelárske akcie , výstavy, prednášky, školenia , včelárske nedele, výlety ,  na predajné akcie včelích produktov alebo len jednoducho na bežné nosenie a reprezentovanie organizácie.

Je možné objednať si aj viacej kusov.

Výrobná cena trička s potlačou je 13,5 €, ale organizácia ich bude predávať po 7 €, rozdiel v cene bude vykrytý z dotácie.

Objednávky budú spisované na členskej chôdzi, prípadne mi ich posielajte na mail:

andrej.potfaj@gmail.com

Treba nahlásiť počet tričiek, veľkosti a verziu mužské/ženské, zároveň budú za ne vybrané peniaze. Predpokladane bude zber objednávok ukončený 30.3.2024 a objednaná výroba bude v Apríli. Vydané budú na najbližšej schôdzi výboru po ukončení výroby.

                                                                                                         Ing. Andrej Potfaj

                                                                        Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Spolupráca so semennou bankou na projekte na zvyšovanie povedomia o biodiverzite

Vážení priatelia,

Na výbore v pondelok 11.12.2023 sme mali návštevu , pani riaditeľku semennej banky v Piešťanoch, ktorá  nám odprezentovala ponuku na účasť v projekte na zvyšovanie povedomia o biodiverzite. 

Jedná sa v podstate o inštaláciu informačných tabúľ (výška 2 a šírka 1 m) na verejných priestranstvách s možnosťou vysadiť  pri nich nejaké nektárodajné a pelodajné rastliny- trvalky a možno postaviť nejaký domček pre divožijúcich opeľovačov. Tieto veci má zabezpečiť semenná banka.

Našou úlohou je zistiť, ktoré obce v ktorých pôsobíme majú o toto záujem. Preto prosím všetkých dôverníkov toto preveriť na úradoch, prípadne školách, a pod. nakoľko je požiadavka na umiestnenie na verejných priestranstvách.

Prosím nahlásiť obce čo o toto majú záujem do 10.1.2024 mne .

andrej.potfaj@gmail.com

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj, Tajomník ZO SZV NM n/V

Včelárska nedeľa 2023

Vážení priatelia,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje včelársku nedeľu

6.8.2023 so začiatkom od 8:00 v Kálnici v kultúrnom dome. na futbalovom ihrisku.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačné záležitosti
 3. Príspevky členov – prezentácie
 4. Prednáška p. Kardoš z Považskej Bystrice – Choroby včiel
 5. Občerstvenie – Guláš
 6. Voľná diskusia – výmena skúseností (prezentácia
  pomôcok používaných pri včelárení)
 7. Záver

Tešíme sa na vašu účasť. Na včelársku nedeľu pozývame všetkých členov a sympatizantov.

S pozdravom

Výbor ZO SZV NM n/V

Výlet do SOŠ pod Bánošom v Banskej Bystrici

Vážení priatelia včelári,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje výlet na včelársku školu pod Bánošom v Banskej Bystrici.

Výlet sa uskutoční 19.8.23 , odchod autobusu o 7:00 hod z autobusovej stanice v Novom Meste nad Váhom. Vyberá sa poplatok 15 €, v poplatku bude zahrnutý i obed.

Záujemci , prosím hláste sa do 15.6 2023 u pokladníka Ing. Alojza Janča.

alojz.janco@spsnmnv.sk , 0908 771 820

Program výletu:

 • Prehliadka školy SOŠ pod Bánošom, vrátane včelníc a dielní
 • Prednáška – predseda SZV Ing. Pavel Fiľo
 • Návšteva včelárskej predajne na škole
 • Obed
 • Návšteva centra Banskej Bystrice

Ak máte nejaký námet, čo a kam ešte by sme sa mohli v tomto smere na BB zastaviť, tak ma informujte, program je možné prispôsobiť.

Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO SZV NM n/V

Včelárska schôdza 2023

Vážení priatelia včelári a včelárky,

Tento rok sa včelárska schôdza uskutoční 19.2.2023 v Kultúrnom dome v Dolnom Srní so začiatkom o 7:30. Nakoľko uplynuli 4 roky od posledných volieb, pripadá nám povinnosť zorganizovať voľby do orgánov ZO.

Bude sa voliť:

 1. Predseda (1)
 2. Tajomník (1)
 3. Členovia výboru (5)
 4. Členovia revíznej komisie (3)

Poprosím záujemcov, ktorí chcú kandidovať do niektorej z funkcií, prípadne viete o niekom vhodnom na dané funkcie a viete, že bude súhlasiť s kandidatúrou, aby sa prihlásili na andrej.potfaj@gmail.com do 30.1.2023. Kandidáti musia byť členmi našej ZO.

Plánovaný program schôdze je nasledovný:

/ 7:30-8:00 Prezentácia/

1. Privítanie hostí

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej komisie,návrhovej komisie,volebnej komisie

4. Predstavenie nových členov,udelenie vyznamenaní

5. Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV

6. Voľby do orgánov ZO,voľby do KRK

7. Správa o činnosti za rok 2022

8. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

9. Správa revíznej komisie

10. Správa mandátovej komisie

11. Správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb

12. Diskusia

13. Správa návrhovej komisie, schválenie uznesení

14. Prednáška p.Janco, predseda Regionálnej Zložky Trenčín SZV

15. Záver

Prosím priniesť na schôdzu knihu veterinárnych úkonov a register. Noví členovia , čo nevedia čo to je dostanú tlačivá na schôdzi a môžu si to vypísať tam.

————————————————————-

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Exkurzia u pána Dedinského -pokyny

Vážení priatelia, ktorí ste sa prihlásili na výlet k pánovi Dedinskému , dávam vám do pozornosti nasledovné podrobnosti exkurzie:

Odchod Autobusu bude o 7:00 6.8 .2022 z Autobusovej stanice v Novom Meste nad Váhom.

Príchod k pánovi Dedinskéku cca. 9:00

Prednáška cca 10:00

Predpokladaný čas odchodu 12:30

Obed: 13:30 na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci

Po obede – Prehliadka Včelárskej Paseky

Odchod do Nového Mesta nad Váhom cca 15:30-16:00

Príchod do Nového Mesta nad Váhom cca 17:00

______________________________________________

Zmena programu je po dohode účastníkov zájazdu možná.

______________________________________________

S pozdravom Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO

Včelárska exkurzia 2022

Vážení priatelia,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás pripravuje včelársku exkurziu – Návštevu včelnice známeho slovenského včelára Dušana Dedinského v Bratislave.

Predbežný termín exkurzie je určený na sobotu 6.8.2022.

Exkurzia bude spojená s prednáškou na tému „Harmonický chov včiel“.

V túto  nedeľu 22.5.2022 na včelárskej schôdzi so začiatkom 7:30 v KD Dolnom Srní je plánované vyzbierať zálohy po 10€, zúčastniť sa môžu členovia a aj ich rodinný príslušníci.

Ak sa z nejakého dôvodu nemôžete zúčastniť VČS, ale máte záujem zúčastniť sa exkurzie, tak ma kontaktujte.

andrej.potfaj@gmail.com

Presný program exkurzie bude stanovený po zaistení účasti.  

Výbor ZO SZV NMnV

Výročná členská schôdza

Pozývame všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu Základnej Organizácie SZV Nové Mesto n/V dňa 22.5.2022 konanú v Kultúrnom dome v Dolnom Srní so začiatkom o 7:30 hod.

Program :

1. Otvorenie, privítanie hostí

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Predstavenie nových členov ZO SZV

5. Udelenie vyznamenaní

6. Správa o činnosti ZO za rok 2021

7. Stav majetku ZO SZV

8. Správa o hospodárení za rok 2021

9. Návrh rozpočtu na rok 2022

10. Správa revíznej komisie

11. Plán činnosti ZO SZV na rok 2022

12. Diskusia

13. Návrh uznesení

14. Prednáška p. Juríčková na tému: „Právo,ekonomika,propagacia,marketing a ekologia včelarstva“

15. Záver

Každý včelár si prinesie na schôdzu Knihu veterinárnych úkonov a register, ktoré odovzdá pri prezentácii p. Hlinkovi k potvrdeniu na RVPS Nové Mesto n/V. Kto sa nemôže zúčastniť na VČ̌S pošle Knihu veterinárnych úkonov a register po dôverníkovi. Kto doposiaľ nevedie Knihu veterinárnych úkonov a register vyžiada si ich do 20.5.2022  u zdravotníka ZO p. Hlinku tel.: 0903188268, alebo si ich stiahne z našej webovej stránky – https://novemesto.vcelari.sk/clenska-prilaska/, a s doplnenými údajmi o liečení včiel za rok 2021 predloží na VČS.

Tešíme sa na vašu účasť.

Výbor ZO SZV Nové mesto nad Váhom

Prednáška o plánovaní dotácií

Vážení včelári,

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje prednášku o možnostiach využitia podpory včelárov z Národného Programu pre rozvoj včelárstva Nariadenie vlády 337/2019 Z.z (tzv. dotácie na medomety) pre podporné obdobie 2022-2023.

Termín  23.3.2022  o  17:00hod  (streda)

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 1.poschodie č.d.21

Prednášajúci : Ing. Andrej Potfaj

Prednáška bude spojená aj s plánovaním dotácií , budete si môcť nahlásiť čo by ste chceli. Prípadne ak by ste chceli čosi prediskutovať sme vám k dispozícii, bude prebiehať i zasadnutie rozšíreného výboru ZO Nové Mesto spolu s dôverníkmi.

Pandemické opatrenia – obvyklé podľa aktuálnych nariadení – Respirátory FFP2

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj/ Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Prednáška – Všeobecné včelárstvo

Na prelome mesiacov septembra a októbra 2021 sme u nás privítali včelárskeho odborníka a zástupcu vo výkonnom výbore SZV za Trenčiansky kraj Milana Janca, ktorý nám odprednášal prednášku na tému „Všeobecné včelárstvo“.

Nekonala sa tento rok , plnohodnotná včelárska nedeľa ako sme boli zvyknutí, ale len prednáška. Občerstvením boli suché koláčiky, káva a čaj. Ale, už oproti minulému roku, keď včelárska nedeľa bola úplne zrušená , pokrok.

Prednášky sa zúčastnilo cca 22 členov , čo sa dalo považovať v dnešnej pandemickej dobe za úspech.

Dozvedeli sme sa veľa o chove včelstiev v dnešných časoch, o potláčaní klieštika a o dianí vo zväze. Prednáška sa natiahla z plánovanej 1,5 hodiny na bezmála dvojnásobok , aj vďaka všetečným otázkam našich členov.

Zoznámili sme sa s novým kontaktným liečivom na báze kyseliny šťaveľovej , ktoré sa dá použiť namiesto Gabonu. Mali sme možnosť si ho tu i kúpiť na skúšku.

Po prednáške sme pozvali p. Janca na obed, kde ešte diskusia pokračovala.

S prednáškou sme boli spokojní.

Ing. Andrej Potfaj