Včelárska nedeľa 2023

Vážení priatelia,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje včelársku nedeľu

6.8.2023 so začiatkom od 8:00 v Kálnici v kultúrnom dome. na futbalovom ihrisku.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Organizačné záležitosti
 3. Príspevky členov – prezentácie
 4. Prednáška p. Kardoš z Považskej Bystrice – Choroby včiel
 5. Občerstvenie – Guláš
 6. Voľná diskusia – výmena skúseností (prezentácia
  pomôcok používaných pri včelárení)
 7. Záver

Tešíme sa na vašu účasť. Na včelársku nedeľu pozývame všetkých členov a sympatizantov.

S pozdravom

Výbor ZO SZV NM n/V

Výlet do SOŠ pod Bánošom v Banskej Bystrici

Vážení priatelia včelári,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje výlet na včelársku školu pod Bánošom v Banskej Bystrici.

Výlet sa uskutoční 19.8.23 , odchod autobusu o 7:00 hod z autobusovej stanice v Novom Meste nad Váhom. Vyberá sa poplatok 15 €, v poplatku bude zahrnutý i obed.

Záujemci , prosím hláste sa do 15.6 2023 u pokladníka Ing. Alojza Janča.

alojz.janco@spsnmnv.sk , 0908 771 820

Program výletu:

 • Prehliadka školy SOŠ pod Bánošom, vrátane včelníc a dielní
 • Prednáška – predseda SZV Ing. Pavel Fiľo
 • Návšteva včelárskej predajne na škole
 • Obed
 • Návšteva centra Banskej Bystrice

Ak máte nejaký námet, čo a kam ešte by sme sa mohli v tomto smere na BB zastaviť, tak ma informujte, program je možné prispôsobiť.

Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO SZV NM n/V

Plánovanie dotácií na obdobie 2023 – 2024

Dobrý deň,

Rozbiehame zase plánovanie dotácií pre ďalšie obdobie August 2023. Jún 2024. Dolu sú vymenované veci, ktoré sa dajú na dotácie v tomto období kúpiť. Prosím nahlásiť čo najskôr max 10.5.2023 , Ideálne mne na mail: andrej.potfaj@gmail.com

§ 6 ods. 1 písm. a) Obstaranie hmotného dlhodobého majetku

 1. Zariadenia na odviečkovanie medových plástov
 2. Zariadenia na vytáčanie medu – medomet
 3. Zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu
 4. Zariadenia na spracúvanie medu
 5. Zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok

Tieto pomôcky môžete nakupovať ak ste ich v predchádzajúcich 10 rokov na dotáciu nekupovali.

Nákup zariadenia v minimálnej cene 100 eur. Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu treba , ak je výška podpory vyššia ako 1 000 eur.

§ 6 ods. 1 písm. a) Obstaranie hmotného dlhodobého majetku v podobe technických pomôcok

 1. Zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie o s ohrevom, chladením alebo mrazením spracúvanie medu na priamy predaj
 2. Zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní
 3. Zariadenia na separáciu vosku od medu
 4. Zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 5. Zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu
 6. Zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu
 7. Zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov
 8. Zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov
 9. Zariadenia na vŕtanie rámikov
 10. Zariadenia na kŕmenie včiel
 11. Čerpadla na med
 12. Pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov
 13. Plničky medu alebo jej príslušenstva
 14. Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov – len nerezové
 15. Nákup prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg – len pre včely v extraviláne, dotácia max. do 500€

Toto sa môže nakupovať raz za 5 rokov. Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu treba, ak je výška podpory vyššia ako 1 000 eur.

§6 ods. 1 písm. b) Obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev, alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo  odcudzením

 1. Zariadenia na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením
 2. Zariadenia na odpudzovanie voľne žijúcej zveri – el. ohradníky
 3. Zariadenia na vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení

Pozn 1.: Podporu je možné poskytnúť len pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nie je možné zakúpiť.

§ 6 ods. 1 písm. c) Obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

 1. Náklady na obstaranie úľovej váhy
 2. Náklady na obstaranie pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli
 3. Náklady na obstaranie zariadenia zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaným pomôckou alebo zariadením podľa písmena a) alebo písmena b), okrem mobilných telefónov a počítačov

Pozn 1: Výška podpory –  do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur.

§6 ods. 1 písm. f) investície do inovatívnych technológií

 1. Obstaranie automatizačnej techniky
 2. Obstaranie zariadení na zvýšenie hygienických podmienok pri súčasnom znížení energetickej náročnosti
 3. Obstaranie senzorov na zbieranie dát z úľov

Pozn 1: Výška podpory –  do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 1 000 eur.

§6 ods. 1 písm. g) investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky

 1. Obstaranie softvéru alebo aplikácie na digitalizáciu prevádzky
 2. Obstaranie softvéru alebo aplikácie na vyhodnocovanie dát získaných z úľov
 3. Obstaranie internetového pripojenia na prenos dát z úľov

Pozn 1: Výška podpory –  do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 1 000 eur.

§6 ods. 1 písm. h) investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe

 1. Obstaranie zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici ( napr.:slnečné kolektory)
 2. Obstaranie materiálov na zriadenie zachytávania dažďovej vody ( napr. fólia na záhradné jazierko, nádoba na zachytávanie vody)

Výška podpory – do 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici, najviac však do výšky 1.000 eur, Podpora do 50 % z oprávnených nákladov na materiály na zriadenie zachytávania dažďovej vody, najviac však do výšky 150 eur

§ 7 ods. 1 písm. f)  Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Izolátor musí byt  prispôsobený na zaizolovanie matky včely medonosnej z dôvodu liečenia včelstiev (nie pridávacia a nie vychytávacia klietka). Počet izolátorov nesmie presiahnuť počet včelstiev registrovaných u včelára v CEHZ ku dňu nákupu.

§ 8 ods. 1 písm. a)  Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

 1. Špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy
 2. Nakladacie zariadenie
 3. Príves
 4. Palety na príves
 5. Prívesný vozík
 6. Vysokozdvižný vozík
 7. Rudla mechanická
 8. Rudla elektrická

Výška podpory: do 40 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev, najviac však do výšky 1.000 Eur,

§ 9 ods. 1 písm. a) Obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy

Počet nakúpených neoplodnených matiek kranskej včely – dotácia max. 5€

Počet nakúpených lariev matky kranskej včely – dotácia max. 5€

§ 9 ods. 1 písm. b) Obstaranie prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely

Počet nakúpených prirodzene oplodnenú včeliu matku – Dotácia max 20 €

Počet nakúpených umelo oplodnenú včeliu matku – Dotácia max 25 €

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj

Preplánovanie dotácií

Vážení včelári a včelárky,

Minulý týždeň v piatok, vyšla nová príručka , včera sme dostali inštrukcie k preplánovaniu dotácií, respektíve zostaveniu nových plánov na obdobie 1.1.2023- 30.6.2023.

Tí, čo ste mali naplánované čosi v starom pláne a nekúpili ste, tak vám automaticky preplánujem tie veci do nového plánu. Tí, čo ste plánovanie v minulom roku v máji premeškali, máte príležitosť teraz si to doplánovať a kupovať dané veci teraz na jar do 30.6.23.

Pre krátkosť času , plány majú byť 7.2.2023 na Zväze, mi prosím obratom oznámte, kto by čo ešte chcel dať do plánu, prípadne behom zajtrajška (2.2.2023).

V piatok 3.2.2023 má zasadnúť výbor a ten nový plán schváliť. Následne ho pošlem na Zväz.

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj/ Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Včelárska schôdza 2023

Vážení priatelia včelári a včelárky,

Tento rok sa včelárska schôdza uskutoční 19.2.2023 v Kultúrnom dome v Dolnom Srní so začiatkom o 7:30. Nakoľko uplynuli 4 roky od posledných volieb, pripadá nám povinnosť zorganizovať voľby do orgánov ZO.

Bude sa voliť:

 1. Predseda (1)
 2. Tajomník (1)
 3. Členovia výboru (5)
 4. Členovia revíznej komisie (3)

Poprosím záujemcov, ktorí chcú kandidovať do niektorej z funkcií, prípadne viete o niekom vhodnom na dané funkcie a viete, že bude súhlasiť s kandidatúrou, aby sa prihlásili na andrej.potfaj@gmail.com do 30.1.2023. Kandidáti musia byť členmi našej ZO.

Plánovaný program schôdze je nasledovný:

/ 7:30-8:00 Prezentácia/

1. Privítanie hostí

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej komisie,návrhovej komisie,volebnej komisie

4. Predstavenie nových členov,udelenie vyznamenaní

5. Predstavenie kandidátov na funkcie v ZO SZV

6. Voľby do orgánov ZO,voľby do KRK

7. Správa o činnosti za rok 2022

8. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

9. Správa revíznej komisie

10. Správa mandátovej komisie

11. Správa volebnej komisie – vyhlásenie výsledkov volieb

12. Diskusia

13. Správa návrhovej komisie, schválenie uznesení

14. Prednáška p.Janco, predseda Regionálnej Zložky Trenčín SZV

15. Záver

Prosím priniesť na schôdzu knihu veterinárnych úkonov a register. Noví členovia , čo nevedia čo to je dostanú tlačivá na schôdzi a môžu si to vypísať tam.

————————————————————-

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

Exkurzia u pána Dedinského -pokyny

Vážení priatelia, ktorí ste sa prihlásili na výlet k pánovi Dedinskému , dávam vám do pozornosti nasledovné podrobnosti exkurzie:

Odchod Autobusu bude o 7:00 6.8 .2022 z Autobusovej stanice v Novom Meste nad Váhom.

Príchod k pánovi Dedinskéku cca. 9:00

Prednáška cca 10:00

Predpokladaný čas odchodu 12:30

Obed: 13:30 na Včelárskej Paseke v Kráľovej pri Senci

Po obede – Prehliadka Včelárskej Paseky

Odchod do Nového Mesta nad Váhom cca 15:30-16:00

Príchod do Nového Mesta nad Váhom cca 17:00

______________________________________________

Zmena programu je po dohode účastníkov zájazdu možná.

______________________________________________

S pozdravom Ing. Andrej Potfaj / Tajomník ZO

Plánovanie dotácií 2022-23

V rámci plánovania dotácií pre podporné obdobie 2022-2023 by som poprosil nahlásiť požiadavky do 8.5. 2022, Pondelok 9.5.2022 bude zasadať o 17.00 výbor v MsKS Nové Mesto nad Váhom, ktorý tieto požiadavky schváli. Ak čosi chcete tak neváhajte a napíšte mi na : andrej.potfaj@gmail.com, je to len plánovanie nemusíte to aj skutočne kúpiť. Na druhej strane, ak nebudete mať naplánované, nedostanete dotáciu ak kúpite.

Ak ste mi už hovorili alebo písali , čo by ste chceli, napíšte mi ešte raz, nech sa na čosi nezabudne.

Špeciálne požiadavky prekonzultujeme osobitne.

Zároveň by som chcel pripomenúť, že oficiálne dotácie na podporné obdobie 2O22 – 2023 doteraz neboli schválené, napriek tomu sa plánujú podľa predpisov z minulého dotačného obdobia. Ak by dotácie boli zrušené, alebo nastali zmeny v podmienkach, budem vás informovať.

Plánujeme nasledovné veci:

§ 5 ods. 1 písm. l)  Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

 1. Zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní
 2. Zariadenia na odviečkovanie medových plástov
 3. Zariadenia na separáciu vosku od medu
 4. Zariadenia na vytáčanie medu – medomet
 5. Zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu
 6. Zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 7. Zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 8. Zariadenia na spracúvanie medu
 9. Zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 10. Zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok
 11. Zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu
 12. Zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu
 13. Zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov
 14. Zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov
 15. Čerpadla na med
 16. Pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 17. Plničky medu alebo jej príslušenstva
 18. Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu

Pozn 1.: Nákup rovnakého druhu zariadenia len 1 krát za 5 rokov

Pozn 2.: Potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.

Pozn 3.: Nádoby na skladovanie alebo prepravu medu len nerezové

Pozn 4.: Nákup zariadenia v minimlnej cene 100 eur.

§ 5 ods. 1 písm. m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva

Pozn 1.: Nákup zariadenia je určený len pre chov včiel v extraviláne miest a obcí.

Pozn 2.: Zariadenia na úpravu stanovišťa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov, krovinorez.

5 ods. 1 písm. q) Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

 1. Zariadenia na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením (fotopasce)
 2. Zariadenia na odpudzovanie voľne žijúcej zveri (el. oplotky)
 3. Zariadenia na vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení

Pozn 1.: Podporu je možné poskytnúť len pri zakúpení celého kompletu zariadenia. Samostatné súčasti nie je možné dokúpiť.

§ 5 ods. 1 písm. r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

 1. Náklady na obstaranie úľovej váhy
 2. Náklady na obstaranie pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli
 3. Náklady na obstaranie zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaných pomocou úľovej váhy alebo pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli.

§ 7 ods. 1 písm. a)  Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

 1. Špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy
 2. Nakladacie zariadenie
 3. Príves
 4. Palety na príves
 5. Prívesný vozík
 6. Vysokozdvižný vozík
 7. Rudla mechanická
 8. Rudla elektrická

§ 7 ods. 1 písm. b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Dotácia na kočovanie .

§ 7 ods. 1 písm. d)  Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

§ 8 NV č. 337/2019 Z. z. Podpora laboratórií

 1. zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
 2. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu (najviac 3 analýzy)
 3. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu (najviac 3 analýzy)
 4. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu
 5. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu
 6. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu
 7. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu

§ 9 ods. 1 písm. a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke

 1. Počet nakúpených neoplodnených matiek kranskej včely
 2. Počet nakúpených lariev matky kranskej včely

§ 9 ods. 1 písm. b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely

Počet nakúpených prirodzene oplodneých včelích matiek

Počet nakúpených umelo oplodnených včelích matiek

Dotácie na Liečivá , Prehliadky včelstiev AÚVL, Liečenie Aerosolom, budú vybavované automaticky.

Ing. Andrej Potfaj

Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom

andrej.potfaj@gmail.com

0903703041

Výročná členská schôdza

Pozývame všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu Základnej Organizácie SZV Nové Mesto n/V dňa 22.5.2022 konanú v Kultúrnom dome v Dolnom Srní so začiatkom o 7:30 hod.

Program :

1. Otvorenie, privítanie hostí

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Predstavenie nových členov ZO SZV

5. Udelenie vyznamenaní

6. Správa o činnosti ZO za rok 2021

7. Stav majetku ZO SZV

8. Správa o hospodárení za rok 2021

9. Návrh rozpočtu na rok 2022

10. Správa revíznej komisie

11. Plán činnosti ZO SZV na rok 2022

12. Diskusia

13. Návrh uznesení

14. Prednáška p. Juríčková na tému: „Právo,ekonomika,propagacia,marketing a ekologia včelarstva“

15. Záver

Každý včelár si prinesie na schôdzu Knihu veterinárnych úkonov a register, ktoré odovzdá pri prezentácii p. Hlinkovi k potvrdeniu na RVPS Nové Mesto n/V. Kto sa nemôže zúčastniť na VČ̌S pošle Knihu veterinárnych úkonov a register po dôverníkovi. Kto doposiaľ nevedie Knihu veterinárnych úkonov a register vyžiada si ich do 20.5.2022  u zdravotníka ZO p. Hlinku tel.: 0903188268, alebo si ich stiahne z našej webovej stránky – https://novemesto.vcelari.sk/clenska-prilaska/, a s doplnenými údajmi o liečení včiel za rok 2021 predloží na VČS.

Tešíme sa na vašu účasť.

Výbor ZO SZV Nové mesto nad Váhom

Prednáška o plánovaní dotácií

Vážení včelári,

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre vás organizuje prednášku o možnostiach využitia podpory včelárov z Národného Programu pre rozvoj včelárstva Nariadenie vlády 337/2019 Z.z (tzv. dotácie na medomety) pre podporné obdobie 2022-2023.

Termín  23.3.2022  o  17:00hod  (streda)

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom 1.poschodie č.d.21

Prednášajúci : Ing. Andrej Potfaj

Prednáška bude spojená aj s plánovaním dotácií , budete si môcť nahlásiť čo by ste chceli. Prípadne ak by ste chceli čosi prediskutovať sme vám k dispozícii, bude prebiehať i zasadnutie rozšíreného výboru ZO Nové Mesto spolu s dôverníkmi.

Pandemické opatrenia – obvyklé podľa aktuálnych nariadení – Respirátory FFP2

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj/ Tajomník ZO SZV Nové Mesto nad Váhom