Prvý včelársky náučný chodník

http://www.youtube.com/watch?v=kC6XIr-_VEI&noredirect=1

Na existenciu náučných chodníkov (NCH) sme si už na Slovensku zvykli. Ich kvalita síce nie je vždy porovnateľná s tou, ktorú poznáme z niektorých vyspelých krajín, ale ich úroveň sa z roka na rok zvyšuje. 
Je potešiteľné, že popri prvých, tradičných NCH, ktoré sú dielom ochrancov prírody, vznikli v ostatnom čase aj ďalšie, špecializované NCH, napríklad s lesníckou, vinárskou či geologickou tematikou. Unikátny a úplne prvý NCH na Slovensku, ktorý prezentuje minulosť aj prítomnosť prastarej ľudskej činnosti – včelárstva, vznikol v predhorí Považského Inovca, v obci Kálnica.

Prvý slovenský včelársky náučný chodník J. M. Hurbana slávnostne otvorili 2. októbra 2009 kálnickí včelári zo ZO Slovenského včelárskeho zväzu v Novom Meste nad Váhom. NCH, ktorý má osem zastávok, vedie po poľných cestách, čiastočne aj po turistickej trase smerujúcej z Beckova do Považského Inovca. Náučný chodník s celkovou dĺžkou 8,5 km sa začína pri zastávke SAD pri PD Kálnica a končí sa pri ihrisku Zavažan Kálnica, neďaleko konečnej zastávky SAD. Náučné panely 1 – 8 sú číslované po trase NCH v tomto smere, samozrejme, je možné ho prejsť aj opačným smerom, resp. niektoré zastávky, situované v bočných dolinách, vynechať. Výhodnejšia je však prvá možnosť, nakoľko na prvom paneli sú presné informácie o trase, ako aj kontakty na včelárov – sprievodcov, ak by mali návštevníci záujem o odborný výklad. Na jednotlivých stanovištiach (paneloch), ktoré sú z veľkej časti umiestnené pri včelniciach kálnických včelárov, sa záujemcovia o včelárstvo dozvedia o životnom cykle včely medonosnej, o včelárstve v minulosti i dnes, o včelárskych úľoch, pomôckach, spracovaní medu aj ďalších včelích produktov, ako aj ich využívaní v kuchyni či pri liečení rôznych neduhov. Keďže včelárstvo je u nás dlhodobo nedocenené a veru, zbohatnúť sa na ňom nedá, iste sa mnohí pýtajú, kde zobrali kálnickí včelári na túto akciu financie. Ako som sa dozvedel pri slávnostnom otvorení NCH, tak bez eurofondov by toto dielo, ktoré ešte nie je úplne dokončené, asi nevzniklo. S ich pomocou by v rámci druhej etapy chceli zanietení včelári, okrem doznačenia NCH, upraviť poľné cesty, pri paneli č. 7 vybudovať odpočívadlo, WC a nasledovať by mala aj tretia etapa prác.

Nuž a čo dodať na záver? Bez zveličovania ide o iniciatívu, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie. Dúfajme, že NCH nezapadne prachom a obľúbia si ho nielen včelári z okolia Nového Mesta nad Váhom či Trenčína, ale aj turisti, ktorí si vďaka nemu spestria svoju výletnú trasu do Považského Inovca či Beckova a taktiež žiaci základných škôl, ktorí si v peknom prostredí doplnia svoje teoretické vedomosti o včelách. Uvedenému NCH by sa mali vyhýbať snáď len ľudia alergickí na včelí jed, pre ktorých by náhodné uštipnutie včelou mohlo mať nepríjemné dôsledky. Napriek tomu, že tento špecializovaný NCH ešte nie je úplne dobudovaný, jeho začiatočnícke nedostatky môžu vykompenzovať ochotní včelári, ktorí na požiadanie zabezpečia sprievodcovskú službu ohláseným návštevníkom. Kontakty na nich by mali byť do novej včelárskej sezóny uvedené na internetovej stránke obce Kálnica.