Kontakty

Predseda ZOMilan Hargaš
mail: milanh441@gmail.com
mobil: 0911 878 786

Tajomník ZO:
Ing. Andrej Potfaj
mail: andrej.potfaj@gmal.com
mobil: 0903703041

Pokladník ZO :
Ing. Aloiz Jančo
mail: alojz.janco@spsnmnv.sk

Zdravotník ZO :
Marián Hlinka
mail: majonektar@gmail.com

Správa stránky ZO:
Ing. Andrej Potfaj
mail: andrej.potfaj@gmal.com
Členovia výboru:Pavol Dovina
Milan Prikryl
Ing. Vojtech Mráz

V prípade, že niečo potrebujete môžete sa obrátiť na náš výbor osobne. Najbližšie zasadnutie výboru:

Vzhľadom na pandemickú situáciu a zákaz združovania sa výbor nezasadá.