Včelárska nedeľa 2016

Dňa 2.7.2016 sa v ZO Nové Mesto nad Váhom uskutočnila včelárska akcia s názvom „Včelárska nedeľa“ zúčastnilo sa cca 50 členov našej organizácie. Ako prvý vystúpil pán Valovič s prednáškou, v ktorej sa dotkol mnohých zaujímavých a aktuálnych tém , záverom vyzval zúčastnených k včasnému preliečeniu včelstiev proti varoáze. Ďalej vystúpila predsedníčka našej ZO p. Čechvalová , ktorá informovala zúčastnených členov ohľadne možnosti: – čerpania dotácií pre obdobie August 2016 – Júl 2017. – zúčastnenia sa súťaže v rámci Agrokomplexu o najlepší slovenský med – zúčastnenia sa členov ZO v rámci výstavy Jahrada v Trenčíne na súťaži zlepšovateľov vo včelárstve. + možnosti získania zľavy na predajný stánok na tejto výstave pre členov ZO vo výške 50%. Zároveň vyzvala členov k účasti na spomínaných výstavách. – informovala i o aktuálnej situácii vo zväze Ďalej vystúpil tajomník Ing. Kaplavka, ktorý včelárov oboznámil s aktuálnou legislatívou v oblasti včelárstva a o právach a povinnostiach členov ZO. V rámci akcie sa bolo možné prihlásiť na zájazd na Agrokomplex. Potom sme boli informovaní o možnosti o možnosti zorganizovania výletu na novovybudovanú ukážkovú včelnicu k p. Piovarčimu, na čo sa aj spisoval predbežný záujem. Predbežný termín bol určený na 10.9.2016. Bude závisieť na tom, ako sa to dohodne s p. Piovarčim. Tí čo ste sa schôdze nezúčastnili, v prípade záujmu, hláste sa u p. Čechvalovej. Nakoniec, nechýbala družná debata s priateľmi a samozrejme chutný guláš, za ktorý vďačíme organizátorom , našim členom z Kálnice a kálnickým poľovníkom, za čo by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať.

Včelársky krúžok 2018 / 2019

Ako i po minulé roky bol i v tejto školskej sezóne otvorený včelársky krúžok pre dospelých. Naša ZO organizuje tento krúžok už od roku 2015. Krúžok vedie náš čestný predseda Tibor Valovič.

Tento rok sa zimná časť krúžku konáva na Základnej Škole v Kálnici v učebni na prízemí od 17:00. Letná časť sa bude konávať na Toborovej včelci – Stanovište č. 8 včelárskeho chodníka.

Naposledy 13.1.2019 sa preberali rizikové faktory spôsobujúce kolaps včelstva – konkrétne hladovanie včelstva v lete. Ďalej sa hovorilo o množení včiel odložencami a premietalo sa video „Včelařský rok 2“ – čo bolo vlastne ošetrovanie včelstiev v klasickej dvojpriestorovej technológii včelárenia v období od vyzimovania (jari) po koniec včelárskeho roku v neskorom lete. Video bolo sprevádzané Tiborovým výkladom.

Na prednáške sa zúčastnili okrem študentov i niektorí členovia našej ZO, ktorí si z nej tiež niečo odniesli . Zároveň by som vás chcel upozorniť na moznosť zúčastniť sa niektorého sedenia a prípadne prekonzultovať niektoré svoje problémy s našim lektorom včelárstva.

Rozpis krúžkov je nasledovnej stránke

https://novemesto.vcelari.sk/vzdelavanie/vcelarske-kruzky-2018-2019/(otvára sa na novej karte)

Pred krúžkom radšej kontaktujte Tibora, či krúžok bude, či nie je presunutý. Budúci sa bude konať už zajtra 27.1.2019. Treba si priniesť papuče, v škole sa prezúva.

Kontakt na Tibora je: 0903948627

SMS hlasovanie „Školy bez pesticídov“

Vážení včelári a včelárky,

Dostali sme výzvu o pomoc pri SMS- hlasovaní . Podporte tento projekt ak môžete.

Pomôžte nám získať čo najviac hlasov v SMS hlasovaní grantového programu Nadácie slovenskej sporiteľni #mamnato. Projekt:  Školy bez pesticídov ma číslo 259 Hlasovanie prebieha od 15. 1. do 31. 1. 2019. 

Hlasovať za projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare :    HLAS(medzera)259       na číslo 0902 020 292. Cena spätnej SMS je 0 € s DPH. teda ( HLAS 259)  HLASUJTE, ZDIEĽAJTE A PODPORTE NÁS ČO NAJVÄČŠÍM POČTOM SMS HLASOV. Jedno tel. číslo jeden hlas.  Odosielateľ hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilného operátoraZahlasovať je možné len raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt. Hlasujte za tento projekt a prispejte k ochrane životného prostredia. Viac info o projekte na priloženom linku nižšie alebo navštívte stránky občianskeho združenia Zóny bez pesticídov www.zonybezpesticidov.sk.  Projekt: https://mamnato.sk/grant/postupujuce-projekty/detail/259
Ďakujem  Darina Iľková 

Usmiaty

Medovinka roka 2019

Vážení priatelia včelári a včelárky,

Dostali sme zo sekretariátu pozvánku na výstavu a súťaž „Medovinka roka 2019“. Viď text nižšie:

Vážení včelári,

dovoľujeme si Vás pozvať na 10. ročník výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a na 5. ročník výstavy Včelárstvo, ktoré sa budú aj tento rok konať v areáli výstaviska agrokomplex Nitra v termíne od 22. do 24. februára 2019. Opäť sme si pre Vás pripravili atraktívny program.

Tieto obľúbené jarné akcie sú určené pre všetkých priateľov prírody, ktorí majú možnosť vidieť prezentácie širokého sortimentu v oblasti včelárstva, chovu včiel a vyhodnotenie súťaže Medovinka roka 2019 spojenej s verejnou degustáciu.

Vzorky medoviny do súťaže je potrebné odovzdať do 6.2.2019. Viac informácií nájdete na stránke: 

https://www.vcelari.sk/2019/01/vystava-vcelarstvo-a-medovinka-roka-2019-nitra-22-24-2-2019/ 

S pozdravom 

Ing. Eva Ilavská


Slovenský zväz včelárovSvrčia 14, 842 08 BratislavaTel: +421 903 296 865Email: info@vcelari.skIČO: 00178349

Registrácia včelstiev

Vážení priatelia včelári a včelárky,

Od 1.1.2019 dochádza k zmene inštitúcie zodpovednej za vedenie registra včelstiev z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumného ústavu živočíšnej výroby so sídlom Liptovský Hrádok, na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.. Čo to bude znamenať v praxi sa ešte zisťuje. Podľa posledných informácií, už registrovaní chovatelia v starom systéme by mali dostať automaticky registráciu aj v novom systéme, evidenčné číslo dostanú nové. Zmenia sa i registračné tlačivá. Po novom by to malo byť toto tlačivo na registráciu farmy:

https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf

Prikladám oznámenie o presune registra:

Prikladám usmernenie pre Regionálne Veterinárne a Potravinové Správy

Po obdržaní bližších informácií vás budeme informovať.