Včelársky krúžok 2018 / 2019

Ako i po minulé roky bol i v tejto školskej sezóne otvorený včelársky krúžok pre dospelých. Naša ZO organizuje tento krúžok už od roku 2015. Krúžok vedie náš čestný predseda Tibor Valovič.

Tento rok sa zimná časť krúžku konáva na Základnej Škole v Kálnici v učebni na prízemí od 17:00. Letná časť sa bude konávať na Toborovej včelci – Stanovište č. 8 včelárskeho chodníka.

Naposledy 13.1.2019 sa preberali rizikové faktory spôsobujúce kolaps včelstva – konkrétne hladovanie včelstva v lete. Ďalej sa hovorilo o množení včiel odložencami a premietalo sa video „Včelařský rok 2“ – čo bolo vlastne ošetrovanie včelstiev v klasickej dvojpriestorovej technológii včelárenia v období od vyzimovania (jari) po koniec včelárskeho roku v neskorom lete. Video bolo sprevádzané Tiborovým výkladom.

Na prednáške sa zúčastnili okrem študentov i niektorí členovia našej ZO, ktorí si z nej tiež niečo odniesli . Zároveň by som vás chcel upozorniť na moznosť zúčastniť sa niektorého sedenia a prípadne prekonzultovať niektoré svoje problémy s našim lektorom včelárstva.

Rozpis krúžkov je nasledovnej stránke

https://novemesto.vcelari.sk/vzdelavanie/vcelarske-kruzky-2018-2019/(otvára sa na novej karte)

Pred krúžkom radšej kontaktujte Tibora, či krúžok bude, či nie je presunutý. Budúci sa bude konať už zajtra 27.1.2019. Treba si priniesť papuče, v škole sa prezúva.

Kontakt na Tibora je: 0903948627

Prednáška o včelích produktoch v Dolnom Srní

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom usporiadala 16.11.2018 v Kultúrnom dome v Dolnom Srní prednášku určenú pre širokú verejnosť o včelích produktoch a ich pozitívnom vplyve na ľudské zdravie. Prednášajúcim bol náš čestný predseda Tibor Valovič.

Prednáška bola premietaná vo forme prezentácie na plátno a Tibor podal aj veľa zaujímavostí a svojich skúseností s liečením prostredníctvom včelích produktov vo svojom následnom výklade.

Po skončení prednášky si mali návštevníci možnosť nakúpiť včelie produkty od miestnych včelárov. Zvlášť veľký záujem bol o včelí peľ a surový propolis, ktorého žiaľ bolo v ponuke málo.