Prednáška o včelích produktoch v Dolnom Srní

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom usporiadala 16.11.2018 v Kultúrnom dome v Dolnom Srní prednášku určenú pre širokú verejnosť o včelích produktoch a ich pozitívnom vplyve na ľudské zdravie. Prednášajúcim bol náš čestný predseda Tibor Valovič.

Prednáška bola premietaná vo forme prezentácie na plátno a Tibor podal aj veľa zaujímavostí a svojich skúseností s liečením prostredníctvom včelích produktov vo svojom následnom výklade.

Po skončení prednášky si mali návštevníci možnosť nakúpiť včelie produkty od miestnych včelárov. Zvlášť veľký záujem bol o včelí peľ a surový propolis, ktorého žiaľ bolo v ponuke málo.