Konferencia o varoatolerancii Brno

Vážení včelári a včelárky,

Vážení včelári a včelárky,

V októbri sa bude konať v Brne konferencia o varoatolerancii včiel. Ak by ste mali záujem, prihlasovať sa treba už od júna. Bližšie info na http://www.msvv.cz/

============================================================

V. odborná včelařská konference Varroatolerance a vitalita včel, říjen 2018

V říjnu 2018 pořádáme naši již V. odbornou konferenci. Její zaměření je Varroatolerance a vitalita včel. Hlavním odborníkem bude Daniel Weaver z Texasu, USA, z tradiční rodinné včelařské farmy, která se dopracovala náročnou mnohaletou selekcí k vlastnímu kmeni rezistentnímu vůči varroóze, jenž je zároveň plně produktivní. Mají jedinečné poznatky a výsledky také v selekci včel proti virózám.
Vzhledem k výjimečnosti odborníka ze zámoří, který přijal naše pozvání, aby se podělil s poznatky z uvedeného procesu selekce, pořádáme konferenci ve dvou dnech, na dvou místech, a to v Brně v sobotu 27. října a v Plzni v neděli 28. října. Přednášky Daniela Weavera budou na obou místech stejné. Doplní je příspěvky odborníků z České republiky a ze Slovenska, jiné po oba dny. Pokud se chcete zúčastnit, rezervujte si na uvedený víkend čas. Přihlašování na konferenci spustíme během června na této stránce.

http://www.msvv.cz/

Program konference:

Brno, 27. října

 • Květoslav Čermák: „Příklad vývinu varroatolerance včel v rezervaci Arnot Forest, NY, USA“
 • Antonín Přidal: „Udržet při životě včelstva včely medonosné je stále komplikovanější“
 • Štěpánka Dlouhá: „Sociální imunita – síla i slabina včelích společenství“
 • Martin Staroň: „Postupy zisťovania vplyvov toxicity chemických látok na vitalitu včelstva“
 • Daniel Weaver: „Naše cesta k varroarezistentním včelám“
 • Jaroslav Bajko: „Poznatky ze včelaření v úlech Warré“
 • Daniel Weaver: „Poznatky ze selekce včel na odolnost proti virózám“

Plzeň, 28. října

 • Josef Kala: „Představení činnosti Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum“
 • Tomáš Kott: „Využití metod molekulární genetiky ve šlechtění včel“
 • Daniel Weaver: „Naše cesta k varroarezistentním včelám“
 • Jaroslav Petr: „My, včely a mikrobiom, aneb kdo v nás přebývá“
 • Daniel Weaver: „Poznatky ze selekce včel na odolnost proti virózám“
 • Diskuzní panelový blok: Daniel Weaver, Tomáš Kott, Jaroslav Petr, Ivan Černý, Josef Kala, Viktor Švantner a další.

Přednášky D. Weavera budou v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Monitorovanie úspešnosti prezimovania

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník – Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2017/2018.

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník – Monitoring úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2017/2018.

Koncom mája sa uzavrie ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku, ktorý je súčasťou celoeurópskeho projektu COLOSS. Získané údaje sú prísne anonymné a slúžia na dlhodobé sledovanie trendov v európskom včelárstve, porovnanie úspešnosti liečenia, zistenie regionálnych rozdielov úspešnosti prezimovania a porovnanie úhynov včelstiev s ostatnými krajinami sveta. Prosíme Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny.

Dotazník bude prístupný do 31. 5. 2018. Čím viac včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte členov Vašej Základnej organizácie, ako aj ostatných včelárov preposlaním linku na tento dotazník.

On-line dotazník o úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku – kliknite tu:

http://www.bee-survey.com/index.php/716961?lang=sk

V prípade, že v najbližších dňoch plánujete včelárske akcie a Vaši členovia uprednostňujú ručné vypĺňanie dotazníkov, napíšte prosím na adresu robo.chlebo@gmail.com, dotazník Vám pošleme, tlač a poštovné preplatíme. Zaradením včelárov, ktorí nemajú pravidelný prístup na internet by sa výpovedná hodnota získaných údajov zvýšila.
Vybrané výsledky za predchádzajúce sezóny monitoringu úspešnosti zimovania na Slovensku 2009/2010 až 2015/2016 si môžete pozrieť na tomto linku: https://drive.google.com/open?id=0B7t1vFtzdKGFR3I0MDloaC0tU0k
V predchádzajúcej sezóne 2016/2017 po prvýkrát prekročili zimné úhyny na Slovensku 10 % hranicu, konkrétne dosiahli 16,2 %, porovnanie výsledkov z ostatnými krajinami si môžete pozrieť tu (zatiaľ len v angličtine, správa bola publikovaná len pred pár dňami):
https://drive.google.com/open?id=17qClQU6Z8LOWZoh-E4sqYRVKPkeBKdXq

Ing. Jozef Čápek, PhD.
Združenie Slovenská včela
Svrčia 14, 840 00 Bratislava
Tel: +421-(0)2-693 07 921
Mob: +421-903 705 549
e-mail: capek@zdruzenieslovenskavcela.sk
IČO: 31820280
IBAN: SK10 0200 0000 0022 9370 4253

Požiadavky na dotácie na obdobie August 2018-Jún 2019

Požiadavky na podporu podľa opatrení NV 135/2017

Priatelia včelári

 

Požiadavky na podporu podľa opatrení NV 135/2017

Priatelia včelári

 

Blíži sa termín predloženia požiadaviek podľa NV135/2017 (10.6.2017) preto som si dovolil urobiť výpis Pr. 3 pre individuálne požiadavky včelárov (viď príloha). Svoje požiadavky by ste mali predložiť do 22.5.2017. Predpokladám že rokovanie výboru bude 23.5.2017, kde by Vaše požiadavky mali byť schálené výborom ZO.

 

Ing. Alojz Jančo