Pozvánka na Včelársku nedeľu

Pozvánka všetkým členom SZV v Novom Meste nad Váhom

Pozývam Vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 3.7.2016 na ihrisku v Kálnici.

Program: 8.30 – Zraz na ihrisku v Kálnici.

                        – Jesenné liečenie včiel s názornými ukážkami.

                          Prednáška p. Valoviča .

Pozvánka všetkým členom SZV v Novom Meste nad Váhom

Pozývam Vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 3.7.2016 na ihrisku v Kálnici.

Program: 8.30 – Zraz na ihrisku v Kálnici.

                        – Jesenné liečenie včiel s názornými ukážkami.

                          Prednáška p. Valoviča .

                         – Informácia členov ohľadom dotácií, súťaži o najlepší med,

                         – hlásenia stavu včiel… Info o aktualitách v organizácii.

                         – Občerstvenie – dobrý guláš varený našimi členkami.

                         – Voľná debata.

PS: Poriadame ako každý rok zájazd na Agrokomplex záujemcovia prineste si 8,- Eur ako zálohu na autobus.

Usporiadatelia sa tešia na Vašu hojnú účasť.

Mgr. Iveta Čechvalová