Členská schôdza 2017

Podľa informácií z posledného zasadnutia výboru 18.1.2017 sa členská schôdza uskutoční

12.3.2017 na SPŠ v Novom Meste nad Váhom so začiatkom o 8:00.

Pozvánky budú doručené.

Podľa informácií z posledného zasadnutia výboru 18.1.2017 sa členská schôdza uskutoční

12.3.2017 na SPŠ v Novom Meste nad Váhom so začiatkom o 8:00.

Pozvánky budú doručené.

Registrácia chovu včelstiev

Dnes na výbore sa preberala skutočnosť , že sme vybrali členské na viac včelstiev, ako majú naši včelári uvedené v registri včelstiev v Liptovskom Hrádku.

Chcel by som pripomenúť včelárom vstupujúcim do mašej organizácie ZO Nové Mesto nad Váhom, že nestačí si podať prihlášku do zväzu, treba i vypísať tlačivo na registráciu včelstiev v centrálnom registri, ak včely ešte nemáte zaregistrované a odovzdať ho tajomníkovi ZO.

Dnes na výbore sa preberala skutočnosť , že sme vybrali členské na viac včelstiev, ako majú naši včelári uvedené v registri včelstiev v Liptovskom Hrádku.

Chcel by som pripomenúť včelárom vstupujúcim do mašej organizácie ZO Nové Mesto nad Váhom, že nestačí si podať prihlášku do zväzu, treba i vypísať tlačivo na registráciu včelstiev v centrálnom registri, ak včely ešte nemáte zaregistrované a odovzdať ho tajomníkovi ZO.

Registrácia včelstiev je zákonná povinnosť včelára, ZO ju za nikoho automaticky nerobí, nakoľko v tlačive sú kolónky, ako parcelné číslo pozemku umiestnenia včelstiev a podobne, o ktorých ZO nemá informáciu.

Vyplnené tlačivo treba priniesť tajomníkovi – Týka sa tých včelárov, čo si zriadili nové stanovište.

Evidencia včelstiev v SR sa riadi vyhláškou MP SR č. 206/2012 a tlačivá nájdete na webovej stránke :

http://www.cvzv.sk/index.php/sk/skryte-sekcia/41/357-vedenie-centralnej-evidencie-velstiev-na-uzemi-slovenskej-republiky

Prípadne si ich môžete vyzdvihnúť u tajomníka ZO.

 

Hlásenie o zmene stavu včelstiev, ktoré na tej stránke nájdete tiež sa do 15.9 sa posiela taktiež tajomníkovi.

Ak by ste niekto nevedel, koľko včelstiev máte nahlásených v registri dá sa to pozrieť na nasledovnej stránke, potrebujete k tomu svoje číslo z CRV a svoj dátum narodenia:

https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/crvinfo.php