Včelárska nedeľa 2016

Dňa 2.7.2016 sa v ZO Nové Mesto nad Váhom uskutočnila včelárska akcia s názvom „Včelárska nedeľa“ zúčastnilo sa cca 50 členov našej organizácie. Ako prvý vystúpil pán Valovič s prednáškou, v ktorej sa dotkol mnohých zaujímavých a aktuálnych tém , záverom vyzval zúčastnených k včasnému preliečeniu včelstiev proti varoáze. Ďalej vystúpila predsedníčka našej ZO p. Čechvalová , ktorá informovala zúčastnených členov ohľadne možnosti: – čerpania dotácií pre obdobie August 2016 – Júl 2017. – zúčastnenia sa súťaže v rámci Agrokomplexu o najlepší slovenský med – zúčastnenia sa členov ZO v rámci výstavy Jahrada v Trenčíne na súťaži zlepšovateľov vo včelárstve. + možnosti získania zľavy na predajný stánok na tejto výstave pre členov ZO vo výške 50%. Zároveň vyzvala členov k účasti na spomínaných výstavách. – informovala i o aktuálnej situácii vo zväze Ďalej vystúpil tajomník Ing. Kaplavka, ktorý včelárov oboznámil s aktuálnou legislatívou v oblasti včelárstva a o právach a povinnostiach členov ZO. V rámci akcie sa bolo možné prihlásiť na zájazd na Agrokomplex. Potom sme boli informovaní o možnosti o možnosti zorganizovania výletu na novovybudovanú ukážkovú včelnicu k p. Piovarčimu, na čo sa aj spisoval predbežný záujem. Predbežný termín bol určený na 10.9.2016. Bude závisieť na tom, ako sa to dohodne s p. Piovarčim. Tí čo ste sa schôdze nezúčastnili, v prípade záujmu, hláste sa u p. Čechvalovej. Nakoniec, nechýbala družná debata s priateľmi a samozrejme chutný guláš, za ktorý vďačíme organizátorom , našim členom z Kálnice a kálnickým poľovníkom, za čo by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať.