Plánovanie dotácií pre podporný rok 2017-2018

Dnes 17.5.2017 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO Nové Mesto nad Váhom.

Hlavným bodom bolo plánovanie dotácií na nový podporný rok 2017-18.

Úlohu spísať požiadavky na podpory za našu ZO som dostal ja (dotácie ) za našu ZO som dostal ja  – Andrej Potfaj.

Dnes 17.5.2017 sa uskutočnilo zasadnutie výboru ZO Nové Mesto nad Váhom.

Hlavným bodom bolo plánovanie dotácií na nový podporný rok 2017-18.

Úlohu spísať požiadavky na podpory za našu ZO som dostal ja (dotácie ) za našu ZO som dostal ja  – Andrej Potfaj.

Všetci čo chcete si naplánovať nejaké čerpanie dotácie pozrite si priložené usmernenie ZSV 1/2017 k čerpaniu dotácií v elektronickej forme, a formulár na posielanie žiadosti

a posielajte mi vaše požiadavky na môj mail andrej.potfaj@gmail.com.

Pošlite mi potom údaje , ktoré treba vyplniť do žiadosti mailom, ja to do tej hromadnej žiadosti dopíšem.

Napríklad k technickým pomôckam potrebujem vedieť čo si chcete naplánovať, očakávanú cenupočet vašich včelstiev. V tom priloženom usmernení sú uvedené nejaké limity podľa počtu včelstiev, kto do akej hodnoty si môže naplánovať.

Nie všetko je tam možné naplánovať, niektoré veci sa dajú až pri vyššom počte včelstiev.
Termíny sú šibeničné, do 31.5.2017 má byť žiadosť na sekretariáte ZSV, preto v rámci organizácie bude uzávierka žiadostí vo štvrtok 25.5.2017 , kedy je plánované ďalšie zasadnutie výboru, na ktorom bude táto hromadná žiadosť schválená , podpísaná členmi výboru  a orazená pečiatkou ZO.

Žiadosť odošle tajomník v piatok 26.5.2017.