Mor v Hrachovišti

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa

Včelárstvo v 21.storočí – nové ohrozenia, výzvy riešenia

Obežník SZV č.5/2017

 

Obežník SZV č.5/2017

 

Včelárstvo v 21.storočí – nové ohrozenia, výzvy riešenia

 

 

            Slovenský zväz včelárov v spolupráci so Združením podnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou organizuje konferenciuVčelárstvo v 21.storočí- nové ohrozenia, výzvy riešenia 

pod záštitou a za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

Miesto konania: Gazdovský Branovo, okr. Nové Zámky 

Dátum a čas: 10.júna 2017 o 10,00 hod.

 

Program konferencie:

1.      Príhovor ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR /Ing. Gabriela Matečná/

2. Chov včelstiev a intenzívne poľnohospodárstvo / Ing. Róbert Chlebo, PhD /

3. Čo chce včelár a čo potrebujú včely / Ing. Pavel Fiľo/

4, Informačné technológie vo včelárstve /Ing. Matej Mihalovič/

5, Škodcovia včelstiev v Európe /Ing. Pavol Fiľo/

6, Využitie databáz registra včelsteiv /RNDr. Tatiana Čermáková/

7, Trvalo udržateľný chov odolných populácií včiel v Európe /Ing. Róbert Chlebo, PhD./

 

Sprievodný program:

Gazdovský dvor Branovo  – Ukážka facéliového poľa

        – Ukážka diverzifikovanej poľnohospodárskej výroby na

          gazdovskom dvore

 

Účasť na podujatí je dobrovoľná. Vstup voľný.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

                                                                                                          Ing. Ľudovít Gál

 

                                                                                                            predseda SZV