Mor v Hrachovišti

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa

Ohnisko – Hrachovište

Ochranné pásmo – Hrachovište, Krajné, Kostolné, Vaďovce, Višňové, Čachtice, Častkovce , Podolie.

Zakazuje sa presun včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme a z s do ochranného pásma.

Veterinárna Správa