Podmienky 12. ročníka súťaže o najlepší slovenský med v rámci Agrokomplexu 2017

Informujeme o podmienkach súťaže o najlepší Slovenský med v rámci výstavy Agrokomplex 2017.

Viď obežník v prílohe.

Informujeme o podmienkach súťaže o najlepší Slovenský med v rámci výstavy Agrokomplex 2017.

Viď obežník v prílohe.