Nové Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Informujeme členov, že vyšlo nové nariadenie vlády pre poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

V podstate to je Nariadenie vlády k poskytovaniu dotácií z Národného programu rozvoja včelárstva.

Nariadenie je v prílohe.

Informujeme členov, že vyšlo nové nariadenie vlády pre poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

V podstate to je Nariadenie vlády k poskytovaniu dotácií z Národného programu rozvoja včelárstva.

Nariadenie je v prílohe.