Obežník ZSV č. 7 – Podávanie podkladov k 2. výplatnému termínu

Obežník je v prílohe.

Tu je z neho skopírovaný podstatný text:

Dovoľujeme si Vás opätovne upozorniť, že termín na predloženie podkladov do

2. výplatného termínu pri poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri

produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (aktuálne Nariadenie vlády 107/2014)

je do 10. júla 2017 (dátum doručenia na Sekretariát ZSV).

Podklady, ktoré budú doručené na Sekretariát ZSV po 7. júli 2017, nebudú akceptované.

Preto Vás dôrazne žiadame o urýchlené zaslanie kompletných a správne vyplnených

Obežník je v prílohe.

Tu je z neho skopírovaný podstatný text:

Dovoľujeme si Vás opätovne upozorniť, že termín na predloženie podkladov do

2. výplatného termínu pri poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri

produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (aktuálne Nariadenie vlády 107/2014)

je do 10. júla 2017 (dátum doručenia na Sekretariát ZSV).

Podklady, ktoré budú doručené na Sekretariát ZSV po 7. júli 2017, nebudú akceptované.

Preto Vás dôrazne žiadame o urýchlené zaslanie kompletných a správne vyplnených

podkladov k druhému výplatnému termínu podporného roka 2016/2017.

Vzhľadom k tomu, že sú nám na sekretariát stále doručované už neaktuálne prílohy

k žiadosti o vyplatenie pomoci, aj napriek ich avizovanej zmene, aktuálne formuláru nájdete

na stránke Združenia Slovenská Včela na adrese:

 

http://zdruzenieslovenskavcela.sk/Clanok/Aktualne_prilohy_NV

 

Pôdohospodárska platobná agentúra totiž nemusí uznávať neaktuálne formuláre

a môže žiadosti zamietnuť.