Prednáška online

Vážení priatelia,

ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pre členov a prizvaných priateľov organizuje prednášku na tému „Význam včely medonosnej pre človeka a prírodu“.

Prednáška sa uskutoční nedeľu 10.1.2021 o 10:00 hodine

Link na prednášku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkODkwY2ItYjU5Yy00ODc5LTkzNWYtODZlYjVjOWYzYWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c4057bc-2c38-4ea2-aaef-264b9b4b7a53%22%2c%22Oid%22%3a%2233fdd926-0567-494b-92df-dc5365b07a0c%22%7d

Postup:  

– Kliknutím na link sa vám zobrazí obrazovka s 3 možnosťami – 1. inštalovať program Teams, 2. otvoriť v bežnom prehliadači, 3 . Otvoriť v programe Teams (ak máte už nainštalovaný)Ak nechcete ten program inštalovať, tak dajte otvoriť v prehliadači. (Odporúčame Google Chrome- iný nemám vyskúšaný)

-Na ďaľšej obrazovke treba ak ste otvorili schôdzu cez prehliadač vyplniť meno účastníka, ak máte program Teams nainštalovaný, tak meno písať nemusíte

– a potom odkliknúť „pripojiť sa ku schôdzi“ /potiaľto si to môžete vyskúšať aj hneď, či vám to funguje/

-A potom už len čakáte, dokedy vás tam pustím – odporúčam hlásiť sa o 10-15 mim skôr , aby som to stihol do tej 10:00 popotvrdzovať

Po prednáške, poprosím účastníkov, dovypĺňať, podpísať  a doručiť mi tlačivo v prílohe. /bola poslaná mailom/ Budeme to potrebovať na vydokladovanie prednášky na PPA. Doručiť mi to môžete priamo ak pôjdete okolo, alebo cez dôverníkov – predpokladám, že budete s nimi v kontakte po 10.1, keď skončí zákaz vychádzania a budú sa roznášať dotácie , prípadne mi to poslať poštou na Adresu :Ing. Andrej Potfaj, Moravské Lieskové 1292, 91642 Moravské Lieskové.