Nominácie funkcionárov ZO

Vážení členovia,

Na výročnej členskej schôdzi tento rok sa uskutočnia voľby do výboru ZO, kontrolnej a revíznej komisie a voľby predsedu a tajomníka ZO.

Práve prebieha nominácia kandidátov na tieto funkcie. Ak chcete niekoho nominovať, alebo byť sami nonimovaní, pošlite mi mail s vašou nomináciou.

andrej.potfaj@gmail.com

Bolo by dobré, keby nominované osoby o tom vedeli a súhlasili vopred s kandidatúrou. Listina kandidátov sa bude zostavovať na budúcej schôdzi výboru, ktorá bude budúci týždeň.

S pozdravom

Ing. Andrej Potfaj

Viečka na poháre

Vážení priatelia a priateľky, včelári a včelárky,

Dostali sme nasledovnú ponuku na viečka na poráre s medom:


Zdravím Vás!

V prílohe Vám posielam návrh viečka na poháre s medom, ktoré sú s 
motívom SLOVENSKÝ MED REGIONÁLNY PRODUKT.

Viečka majú slúžiť včelárovi na propagáciu medu a podporu predaja Slovenského medu priamo spotrebiteľovi.

Viečka sú určené len pre včelárov a nebudú sa dodávať do reťazcov a veľkospracovateľom!!!

Týmto Vás chcem požiadať o propagáciu vo svojej organizácii.


Predbežné objednávky na počet ks pošlite na email info@vcealren.sk v termíne do 31.03.2019……..


Predpokladaný termín dodania máj 2019.

Cena pri kusovom odbere je 0,08 EUR s DPH

Pti kartónovom odbere 700ks/kartón 0,07 EUR s DPH

Pri odbere minimálne 50.000 ks vieme dať urobiť špeciálnu potlač s grafikou, ktorá bude urobená za nezmenenú cenu pre jednotlivé ZO alebo regióny.Nezáväzná objednávka:
Meno:
Priezvisko:
e-mail:
mobil:
Viečko varianty A/B:

Počet ks:
Počet ks/kartón:


Ľudovít Augustínek
95612, Belince 131

info@vcelaren.sk
0905915810

Národný program eradikácie moru + 2 % z daní

Vážení včelári,

Na výbor sme obdržali 2 informácie:

1.) Na tento rok bol schválený nový Program na eradikáciu moru včelieho plodu. Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.vcelari.sk/2019/02/narodny-program-eradikacie-moru-vcelieho-plodu-na-roky-2018-2019-2/

Stiahnuť sa dá tu:

2.) Druhou je informácia o možnosti darovať 2% z daní Slovenskému Zväzu Včelárov. Bližšie informácie nájdete tu:

S pozdravom Ing. Andrej Potfaj

SMS hlasovanie „Školy bez pesticídov“

Vážení včelári a včelárky,

Dostali sme výzvu o pomoc pri SMS- hlasovaní . Podporte tento projekt ak môžete.

Pomôžte nám získať čo najviac hlasov v SMS hlasovaní grantového programu Nadácie slovenskej sporiteľni #mamnato. Projekt:  Školy bez pesticídov ma číslo 259 Hlasovanie prebieha od 15. 1. do 31. 1. 2019. 

Hlasovať za projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare :    HLAS(medzera)259       na číslo 0902 020 292. Cena spätnej SMS je 0 € s DPH. teda ( HLAS 259)  HLASUJTE, ZDIEĽAJTE A PODPORTE NÁS ČO NAJVÄČŠÍM POČTOM SMS HLASOV. Jedno tel. číslo jeden hlas.  Odosielateľ hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilného operátoraZahlasovať je možné len raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt. Hlasujte za tento projekt a prispejte k ochrane životného prostredia. Viac info o projekte na priloženom linku nižšie alebo navštívte stránky občianskeho združenia Zóny bez pesticídov www.zonybezpesticidov.sk.  Projekt: https://mamnato.sk/grant/postupujuce-projekty/detail/259
Ďakujem  Darina Iľková 

Usmiaty

Medovinka roka 2019

Vážení priatelia včelári a včelárky,

Dostali sme zo sekretariátu pozvánku na výstavu a súťaž „Medovinka roka 2019“. Viď text nižšie:

Vážení včelári,

dovoľujeme si Vás pozvať na 10. ročník výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a na 5. ročník výstavy Včelárstvo, ktoré sa budú aj tento rok konať v areáli výstaviska agrokomplex Nitra v termíne od 22. do 24. februára 2019. Opäť sme si pre Vás pripravili atraktívny program.

Tieto obľúbené jarné akcie sú určené pre všetkých priateľov prírody, ktorí majú možnosť vidieť prezentácie širokého sortimentu v oblasti včelárstva, chovu včiel a vyhodnotenie súťaže Medovinka roka 2019 spojenej s verejnou degustáciu.

Vzorky medoviny do súťaže je potrebné odovzdať do 6.2.2019. Viac informácií nájdete na stránke: 

https://www.vcelari.sk/2019/01/vystava-vcelarstvo-a-medovinka-roka-2019-nitra-22-24-2-2019/ 

S pozdravom 

Ing. Eva Ilavská


Slovenský zväz včelárovSvrčia 14, 842 08 BratislavaTel: +421 903 296 865Email: info@vcelari.skIČO: 00178349

Nová stránka pre našu ZO

Vážení priatelia Včelári a Včelárky,

V uplynulých dňoch došlo k preinštalovaniu stránok Slovenského Zväzu Včelárov . Prešlo sa na nový redakčný systém Wordpres. (Pred tým bol používaný Drupal).

Z dôvodu tejto zmeny bola celá minulá stránka zmazaná aj s jej obsahom, preto som vytvoril novú. Pokúsim sa nejaké články čo mám uložené v počítači postupne obnoviť.

Stránka bude naďalej prinášať informácie a oznamy pre členov našej základnej organizácie, tak ako tomu bolo v minulom období. Radi by sme informovali aj o aktivitách našej ZO, teda ak robíte nejakú prednášku, besedu so školákmi, podieľate sa na organizácii nejakého podujatia, či iným spôsobom reprezentujete včelárov, či len máte čosi nové s čím by ste sa chceli s kolegami podeliť napíšte pár riadkov , spravte pár fotiek a pošlite na môj e-mail:

andrej.potfaj@gmail.com

Rád vaše príspevky uverejním.
S pozdravom
Ing. Andrej Potfaj

Pozvánka na Včelársku nedeľu

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

vás pozýva na

Včelársku nedeľu do Čachtíc

Uskutoční sa priestoroch „SVADOBKY“ v Dome služieb
Čachtice, Malinovského 426 (oproti pošty)
dňa 5.8.2010
s týmto programom:

8,30 hod. – Prezentácia
9,00 hod. – Otvorenie
9,10 hod. – Spomienka na Augustínu Khollovú
– propagátorka využitia medu v domácnostiach

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

vás pozýva na

Včelársku nedeľu do Čachtíc

Uskutoční sa priestoroch „SVADOBKY“ v Dome služieb
Čachtice, Malinovského 426 (oproti pošty)
dňa 5.8.2010
s týmto programom:

8,30 hod. – Prezentácia
9,00 hod. – Otvorenie
9,10 hod. – Spomienka na Augustínu Khollovú
– propagátorka využitia medu v domácnostiach
9,30 hod. – Odovzdanie vyznamenaní včelárom
10,00 hod. – Prednáška predsedu SZV Ing. Ľudovíta Gála
„Nové smery vo včelárstve „
12,00 hod. – Občerstvenie – podávanie gulášu
12,30 hod. – Diskusia – výmena skúseností (prezentácia
pomôcok používaných pri včelárení)
13,00 hod. – Záver

Prezentáciu pomôcok a požiadavky na jej materiálne zabezpečenie (projektor, PC atď.) predložte do 30.7.2018 p. Jančovi tel.: 0908771820.

Výboru ZO Vám zároveň ponúka zájazdy:
– Na výstavu Agrokomplex, Nitra 18.8.2018 (sobota) odchod: 7:30 hod z autobusovej stanice N. Mesto n./V. Záväzné prihlásenie sa do 5.8.2018 so zaplatením zálohy na osobu 8,- EUR u p. Janča, tel.: 0908771820.
– Na X. Celonárodnú včelársku výstavu, Banská Bystrica 8.9.2018 (sobota) odchod: 7:00 hod z autobusovej stanice N. Mesto n./V. Záväzné prihlásenie sa do 24.8.2018 so zaplatením zálohy na osobu 10,- EUR u p. Janča, tel.: 0908771820.
– Zálohu na zájazdy je možné zaplatiť aj pri prezentácii na včelárskej nedeli.

Na včelársku nedeľu pozývame všetkých členov a sympatizantov.

Výbor ZO