Agrokomplex 2019

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

srdečne Vás pozývame na 14. ročník výstavy hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 22.–25.8.2019 na výstaviskuAgrokomplex v Nitre.

Obzvlášť Vás radi privítame v sobotu (24.8.2019) kedy sa uskutoční slávnostné vyhlásenie súťaže o najlepší slovenský med, medovinu a peľ v pavilóne F o 9:30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť pri stánku Slovenského zväzu včelárov v pavilóne M2.

V časopise Včelár 8/2019 nájdete kupón na zľavnené vstupné! Zároveň Vás chceme upozorniť že Včelárska Sobota nebude v pavilóne E ako sa uvádza v časopise Včelár ale v pavilóne F a M2 (za chybu v časopise sa ospravedlňujeme).

Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Nitra Vás zároveň pozýva na Včelársku sobotu, ktorá sa uskutoční v areály Včelárskeho skanzenu s programom od 9:00 hod. ( v prílohe).

Sekretariát SZV

Zájazdy 2019

Dobrý deň
podľa ročného plánu činnosti ZO SZV Vám výbor ponúka tieto zájazdy:
Dňa 24.8.2019 do Nitry na výstavu AGROKOMLEX  s odjazdom 07:15 hod z autobusovej stanice v N.Meste n/V. 

 • uskutočnia sa včelárske prenášky a vyhlásenie výsledkov v súťaži o nejlepší med …
 • uzávierka prihlásenia sa do 5.8. 2019

Dňa 21.9.2019 do Banskej Bystrice na celonárodnú včelársku výstavu s odjazdom 07:00 hod z autobusovej stanice v N.Meste n/V.

 • na výstave s predajom včelárskych pomôcok budú aj odborné včelárske prednášky …
 • uzávierka prihlásenia  sa do 1.9. 2019

Zájazdy budú realizované pri účasti aspoň 20 osôb.
Prosím o oslovenie včelárov v rámci svojich obvodov.  Formuláre na prihlásenie pripájam v prílohe. Od prihlásených členov vybrať uvedenú zálohu na osobu. Po uzávierky prihlásenie k jednotlivým zájazdom zašlite e-mailom kópiu formulára na e-mail: alojz.janco@spsnmnv.sk
V prípade uskutočnenia zájazdu vybranú zálohu s formulárom odovzdá jeden z účastníkov vedúcemu zájazdu. Ak sa pre malý záujem zájazd neuskutoční zálohu vrátite členom. 

Dajte vedieť  prosím v termíne uzávierky aj  správu že o zájazd nemá nikto záujem z obvodu.

Ďakujem.
Ing. Alojz Jančo


Prezentácia včelárstva na dni detí v Čachticiach

Dňa 25.5.2019 sa na futbalovom ihrisku v Čachticiach konal deň detí. Popri rôznych súťažiach a atrakciách pre deti sa tu prezentovali i občianske združenia pôsobiace v obci. Hasiči, chovatelia , poľovníci tu mali svoje stánky a prezentovali sa. Samozrejme nechýbala ani naša organizácia ZO SZV Nové Mesto nad Váhom ktorú reprezentoval náš dôverník pre Čachtice priateľ Jozef Kožuch s rodinou.

Deti sa mali možnosť zoznámiť s rôznymi včelárskymi pomôckami, ochutnať medík, alebo si aj zbiť rámik. No nie príliš ich to oslovilo. Podľa Jozefových slov sa pristavovali skôr ich rodičia, či starí rodičia, ktorých to zaujímalo viac.

Prezentácia Organizácie na Dni detí Čachtice 2019

Oslavy 100. výročia založenia Včelárskeho spolku v Novom Meste nad Váhom

Vážení priatelia,

Výbor ZO SZV Nové Mesto nad Váhom pripravuje pre vás 22.6.2019 o 17:00 v jedálni SPŠ Nové Mesto nad Váhom oslavy 100. Výročia založenia Včelárskeho spolku v meste. Hlásiť ste sa mali do dnes 3.6.2019. V prípade, že by ste si to niekto rozmyslel a chceli sa ešte prihlásiť kontaktujte pokladníka pána Alojza Janča ešte do budúceho pondelka 10.6 sa bude možné prihlásiť. Pozvaní sú včelári členovia organizácie + jedna nimi vybraná osoba.

Vyberá sa vstupné 5 € na osobu, v prípade, že by ste chceli pozvať viac ľudí, tak za 3. a každú ďalšiu osobu je vstupnú 20€.

Program osláv je nasledovný:

Prezentácia 22.6.2019 16:30- 17:00 hod

 1. Otvorenie
 2. Hymna SR + Včelárska hymna
 3. Uvítanie a predstavenie hostí
 4. Kultúrny program
 5. Príhovory hostí
 6. Uvedenie do života knihy 100 rokov organizovaného včelárstva v NMnV
 7. Ocenenie včelárov ZO
 8. Slávnostná večera
 9. Zábava pri hudbe

Pozvaní sú zaujímavý hostia z vedenia SZV, starostovia, primátor, časopis včelár, miestne médiá, sponzori.

Radi vás privítame v spoločenskom oblečení i s vašim doprovodom.

S pozdravom Výbor ZO

Prieskum

Vážené včelárky, vážení včelári!


zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2018/2019. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, v ktorom môžete zhodnotiť Vaše pozorovania získané počas uplynulej včelárskej sezóny. Dotazník bude prístupný do 20. mája 2019. Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame, informujte prosím o tomto projekte včelárov vo Vašej organizácii / regióne preposlaním linku na tento dotazník.

Vstup do dotazníka:

https://www.bee-survey.com/index.php/241422?newtest=Y&lang=sk

Ďakujeme za Váš čas a dôveru

doc. Róbert Chlebo, SPU v Nitre

stratyvcelstiev@gmail.com

Postup pre registráciu včelstiev

Nasledujúci postup sa týka registrácie nových včelárskych stanovíšť v registri Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

 1. Treba vypísať formulár „REGISTRÁCIA CHOVU“ – dá sa stiahnuť na portáli Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na nasledovnom linku:
  https://pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf
 2. Treba dokladovať vlastníctvo parcely na ktorej sú včelstvá umiestnené, prípadne, ak tá parcela nie je vaša tak treba aj nájomnú zmluvu na ňu . Vlastnícky list sa dá stiahnuť z internetu tu
  https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#/parcelsc(1372837884)/detail?highlight=true
 3. Vypísaný Formulár, vlastnícky list a prípadne nájomnú zmluvu treba zaniesť na Potravinovú a veterinárnu správu v Novom Meste nad Váhom viď mapka kde to je
  https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps13.asp
 4. Na Veterinárnej správe sa vypisuje nasledovné tlačivo – môžete si ho vyplniť popredu – prikladám súbor:

K tejto žiadosti , ako je naspodu napísané sú 2 prílohy Tlačivo Registrácia chovu (viď bod 1) a treba dokladovať vlastníctvo/prenájom parcely na ktorej majú byť včely umiestnené (viď bod 2).

Ak je všetko OK Pracovník veterinárnej správy doplní GPS súradnice stanovišťa – Farmy do tlačiva registrácia chovu – treba tam ísť preto osobne, lebo mu treba na mape ukázať, kde to stanovište presne je.

Potom formulár „Registrácia chovu“ potvrdí a spraví si pre seba kópiu.

5. Treba vypísať a nechať si potvrdiť na veterine i tlačivo „Oznámenie o chove včelstiev“ ktoré je prílohou č.1 vyhlášky 285/2017 O Identifikácii a Registrácii Včelstiev.

Chovateľ potom 2 potvrdené formuláre – „Registrácia chovu“ a „Oznámenie o chove včelstiev“ zasiela na adresu :

Mali by ste potom obdržať oznámenie o registrácii a číslo farmy. Keď tieto údaje budete mať, následne môžete požiadať o prístup farmára, teda vyplniť tento formulár a znovu ho poslať na vyššie spomínanú adresu. Malo by vám to umožniť komunikovať s registrom elektronicky napr . hlásiť zmenu počtu včelstiev.
https://pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/ziadostPF.pdf

Príklad vyplnenia tlačív:

Ak sa potrebujete poradiť, alebo pomôcť, príďte na najbližšie zasadnutie výboru, napíšte mi, alebo zavolajte.

Plánovanie dotácií na obdobie 2019-20

Vážení priatelia a priateľky,

Pomaly už začneme zbierať požiadavky na dotácie pre budúce plánovacie obdobie 2019-2020, aby sme potom na poslednú chvíľu nemuseli ponáhľať . Počítam, že termín posielania plánu bude do 15.6.2019. Žiaľ ešte nie je schválený národný program na budúce plánovacie obdobie a ani vykonávacie predpisy, preto len predbežne pozbierame požiadavky a v prípade , že sa daná vec nebude dať naplánovať , prípadne budú tam nižšie limity, budeme to s vami potom konzultovať. Vyzerá to, že by sa mali dať plánovať rovnaké veci ako v minulom roku, novinkou tam sú dotácie na úľové váhy.

Prosím teda aby ste mi posielali svoje požiadavky na andrej.potfaj@gmail.com v tvare :

„vec + plánovaná cena“ „plánovaný počet nakúpených matiek“, „počet kočovných včelstiev…“ „Počet vzoriek na analýzu medu v rámci úťaže o najlepší Slovenský med“

Z nového, ešte neschváleného programu vyberám kapitoly, ktoré sa nás budú týkať:

3.1.7. Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení

a) vytáčanie medu
Zabezpečenie technických pomôcok na vytáčanie medu pre zvýšenie kvality v oblasti hygieny a zvýšenie produktivity. Ďalej zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na následné spracovanie medu.

b) spracovanie a skladovanie medu a následne aj realizáciu na spotrebiteľskom trhu v rámci obchodnej siete resp. exportu baleného medu
Spracovanie a skladovanie medu a následne jeho distribúcia je realizovaná spôsobom umožňujúcim skladovať, spracovať a dodávať med vo väčšom sortimente a kvalite priamo spotrebiteľom. Plnenie medu do obchodného balenia je vhodnou doplnkovou činnosťou pre väčšie včelárske prevádzky. Tento spôsob umožňuje dodávať med vo väčšom sortimente a vyššej kvalite priamo spotrebiteľovi. Na tento účel je nevyhnutné udržiavať spracovanie na vysokej hygienickej úrovni prostredníctvom podpory, najmä na obstaranie tepelnej komory (termokomory), čerpadiel na med, homogenizačnej nádoby, poloautomatickej plničky medu a zdvíhacieho zariadenia.
Ďalej poskytnúť podporu:

 • na prístrojové vybavenie nutné pre funkciu chladiacich zariadení potrebných pre skladovanie včelích produktov a plástov,
 • pri získaní zariadení a potrieb na vstup medu do obchodných reťazcov (výkup, kontrola kvality, spracovanie, balenie),
 • pri zabezpečovaní potrieb včelárov (skladovanie a distribúcia obalových materiálov na včelie produkty, včelích krmív, liečiv, príp. ďalších komodít spojených s chovom včiel).

c) získavanie a spracovanie včelieho vosku
Získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho vosku podporuje zvýšenie produktivity práce, zvýšenie kvality vosku, zvýšenie produkcie vosku od včelstva. Získaním kvalitnejšieho a väčšieho množstva vosku je možné prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu včelstva každoročnou obmenou včelieho diela. Získavanie a spracovanie vlastného včelieho vosku vedie včelára k zabezpečeniu uzavretého kolobehu vosku na včelnici a k výrobe voskových produktov.

d) získavanie ďalších včelích produktov
Podpora na kúpu zariadenia na získavanie a spracovanie peľu, propolisu a materskej kašičky.

e) marketing a predaj včelích produktov

 • podpora na miestnu reklamu a multimediálnu propagáciu,
 • podpora na kúpu a modernizáciu technického vybavenia predajného miesta včelích produktov.

f) infraštruktúrne vybavenie medární
Podpora na kúpu zariadenia na skladovanie, chladenie, mrazenie, zohrievanie, hygienické zariadenia, odkladacie priestory, infraštruktúru vody, elektriny, kanalizácie v spracovateľskom priestore.

g) monitoring sezónneho stavu včelstva
Podpora na kúpu technického vybavenia na kontrolu sezónneho stavu vážením včelstva, vrátane prínosu medu do úľov a kontrolu výživy včelstva.

h) signalizácia a ochrana proti poškodeniu a krádežiam včelstiev a včelárskych zariadení
Podpora kúpy zariadení na ochranu a signalizáciu proti poškodeniu a krádežiam včelstiev
a včelárskych zariadení.

i) ochrana proti voľne žijúcej zveri
Zaobstaranie signalizačných a odpudzujúcich zariadení proti poškodeniu včelstiev a včelárskych zariadení voľne žijúcou zverou.

j) úprava stanovišťa včelstiev
Zaobstaranie technických prostriedkov na úpravu stanovišťa včelstiev.

3.3. Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

a) racionálny prísun včelstiev ku zdrojom včelej pastvy,
c) zaobstarať dopravné prostriedky, prívesy, palety, mobilné podstavce a manipulačné zariadenia na prepravu včelstiev.
d) vypracovať miestne a regionálne projekty na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev na vysádzanie nektárodajných stromov, kríkov a výsev zmesí kvitnúcich rastlín poskytujúcich priebežnú znášku pre včelstvá.

3.4 Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu

Oblasti poskytovania podpory:
a) analýzy včelích produktov v rámci Slovenských a medzinárodných súťaží včelích produktov pre získanie ochrannej známky registrovanej na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo úradu Európskej únie
b) zisťovania cudzorodých látok vo včelích produktoch,
c) zisťovanie rezíduí chemických látok pri otravách včelstiev,
d) sledovanie a vyhodnotenie výskytu toxických a patogénnych vplyvov pri hromadných úhynoch a slabnutí včelstiev,
e) v laboratórnych analýzach kvalitatívnej charakteristiky včelích produktov.

3.5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev

Podpora obnovenia stavu včelstiev je nevyhnutnou požiadavkou cielenou na výmenu nekvalitných alebo starých matiek a ich náhrada za mladé výkonné matky z plemenných chovov
a to realizáciou nasledujúcich postupov a spôsobov:
a) podpora kúpy materských buniek a včelích matiek šľachtených na hygienický prejav
a odolnosť voči varroáze z plemenných chovov včelích matiek,
b) založenie a prevádzkovanie testovacích staníc a plemenárskych staníc pre včelie matky, ktorých cieľom je selekcia a zlepšovanie vitality včelstiev a odolnosti proti chorobám,
c) podporovanie a motivovanie organizovaných začínajúcich včelárov prostredníctvom základných kurzov a podpora na kúpu moderných úľov a včelstiev s plemennými matkami pre začínajúcich včelárov,
d) podpora dovozu a vývozu čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely zo a do zahraničia.

Overenie údajov v novom registri

Vážení priatelia včelári a včelárky!

Na internete sa objavil tento postup na overenie si údajov o svojich včelstvách a stanovištiach, dá sa tam zistiť aj novopridelené číslo farmy.

Záznam o vašich stanovištiach včelstiev, organizovanosti, pridelených AÚVL a pod. si môžete preveriť v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat nasledovným postupom:

Na stránke www.cehz.sk (voľný prístup k dátam) kliknite na „vstúpte“ – následne vľavo otvorte „základné zostavy – farma“ – a rozkliknite „farma včiel“ – tu zadajte registračné číslo včiel (to je vaše CRV číslo) a svoj dátum narodenia (musí byť v tvare XX.0Y.ZZZZ) a kliknite na „vyhľadať“ – malo by sa objaviť „jeden záznam nájdený“ – a po kliknutí na ikonku dokumentu s lupou (detail) sa rozbalí váš záznam…

Mne to funguje, dúfam , že aj vám bude.

S Pozdravom , Ing. Andrej Potfaj

Nahlasovanie kočovania so včelstvami

Dostali na ZO sme inštrukcie zo sekretariátu ohľadne nahlasovania kočovania do registra CEHZ:

CEHZ zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

1.       Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.

2.       Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.

3.       Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.

4.       CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania.  

S pozdravom

Ing. Eva Ilavská

Kniha veterinárnych úkonov

Vážení včelári,

Členská schôdza sa blíži , bude treba odovzdať knihu veterinárnych úkonov a register. Tento rok je tlačivo iné pre knihu veterinárnych úkonov, pre register ostáva to isté. Nájdete ho na tejto stránke + príklad vypĺňania.

Čisté tlačivo:

Príklad vyplnenia:

Tlačivo som dal aj do stránky „Na stiahnutie“, ktorá je hore v záhlaví, aby ste v budúcnosti ho ľahšie našli, ak ho budete potrebovať.

S pozdravom Ing. Andrej Potfaj